PRZEDMIOTY

NAUCZYCIELE

Język polski

Mateusz Błażejewski

mgr Agnieszka Fir

mgr Anna Mikulska

mgr Wioletta Placha

mgr Monika Stencel

mgr Katarzyna Kłos-Tuchalska

mgr Aldona Zganiacz

 

Język angielski

mgr Agnieszka Gaffke

mgr Karolina Materek

mgr Magdalena Tracewicz

mgr Marta Litwin

 

Język niemiecki

 

mgr Monika Klimczyk

 

Język kaszubski

mgr Barbara Kochańska

mgr Magdalena Tracewicz

mgr Katarzyna Błaszczyk

mgr Alicja Matuszewska

 

Matematyka

mgr Krzysztof Bondarczuk

mgr Agnieszka Fitowska

mgr Barbara Princ

mgr Urszula Zamęcka

 

Historia

mgr Sławomir Hinca

mgr Barbara Kochańska

 

Wiedza o społeczeństwie

mgr Sławomir Hinca

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Sławomir Hinca

Fizyka

mgr Urszula Zamęcka

Biologia

mgr Joanna Leśniak

Chemia

mgr Joanna Leśniak

Przyroda

mgr Anna Jagielska

mgr Artur Nowak

 

Geografia

mgr Anna Jagielska

mgr Karolina Materek

 

Technika

mgr Anna Madej

Informatyka

mgr Barbara Kochańska

mgr Anna Madej

mgr Barbara Princ

 

Wychowanie fizyczne

mgr Tamara Kaśnicka

mgr Izabela Kumpiń

mgr Adam Miśnik

 

Religia

 

Etyka

mgr Edyta Malek
Małgorzata Kotusiewicz

mgr Urszula Zamęcka

 

Zajęcia artystyczne

mgr Daniel Spoczyński

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Grażyna Bartos

mgr Katarzyna Brodalska

mgr Bożena Dąbek

mgr Irena Klasa

mgr Mieczysława Knapik

mgr Barbara Krasnoborska

mgr Sylwia Kraśnicka

mgr Weronika Piołunkowska

mgr Dorota Weiwer

mgr Beata Woźniak

 

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Adriana Błaszczyk

Nauczyciele bibliotekarze

mgr Barbara Kochańska

mgr Dorota Weiwer

 

Nauczyciele świetlicy

 

 

 

 

 

Logopeda

mgr Adrianna Błaszczyk

mgr Katarzyna Brodalska

mgr Artur Nowak

mgr Małgorzata Sędłak

 

mgr Arletta Boyke

 

Pedagog

mgr Lucyna Bagińska

Dodatkowe informacje