Piękna pogoda i nasze starania sprawiły, że trawa urosła tak bardzo, że czas ją skosić.

 

Trawa rośnie "jak na drożdżach" i na naszym placu robi się coraz ładniej i przyjemniej.

 

       Minęły upalne wakacje. Nasze roślinki przetrwały ten trudny dla nich czas i są w świetnej kondycji. Od kilku dni wschodzi posiana trawa. Dziękujemy panom: Piotrowi, Bronkowi i Witkowi. :)

 

Marzenia się spełniają!

    W piątek 19 czerwca 2015 r., w naszej szkole uroczyście został oddany do użytku plac rekreacyjny, z którego nasi uczniowie będą korzystać w czasie przerw. Tego dnia odwiedzili nas cudowni ludzie, którzy przyczynili się do jego powstania. Przede wszystkim przedstawiciele firmy Cargill, z p. Romą Jedynak na czele, którzy przyjechali aż z Warszawy, aby wspólnie z nami posadzić rosliny, które ten plac mają ozdobić. W tym przedsiewzięciu wzięli także udział przedstawiciele naszych samorządów szkolnych oraz rodzice naszych uczniów. Po posadzeniu roślin, ok. godz. 15 przybyło wielu zaproszonych gości, m. in. Pan Wójt Dawid Litwin z radnymi Gminy Potęgowo. Kiedy p. dyrektor Agnieszka Fitowska wręczyła podziękowania osobom prywatnym oraz przedstawicielom firm, które wsparły rzeczowo i finansowo naszą inwestycję, zebrani udali się na część artystyczną i słodki poczęstunek.

Na naszym placu jest jeszcze wiele do zrobienia, ale i tak jesteśmy z niego bardzo dumni. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom "wielkiego" serca, które pomogły często bezinteresownie zrealizować to marzenie. 

 

 

W Zespole Szkół w Potęgowie uczy się 382 uczniów, którzy przerwy międzylekcyjne powinni spędzać na świeżym powietrzu, ponieważ pozytywnie wpływa to na efektywną naukę i sprawne myślenie. Dotychczas wychodzenie na przerwy było ograniczone z powodu braku odpowiedniego miejsca. Do niedawna teren rekreacyjny przy szkole był nierówny, brakowało na nim chodników, ławek, miejsca na ognisko, czyli tzw. zielonej klasy, była to po prostu łąka. Powierzchnia terenu to ponad 3000 m2.

W połowie marca otrzymaliśmy telefon od Pana Andrzeja Świackiego, mieszkańca naszej gminy i pracownika firmy Cargill, z informacją o tym, że firma wchodzi ze swoją ofertą na teren Pomorza i chce nawiązać współpracę z lokalnym środowiskiem poprzez realizację projektu. Telefon od Pana Świackiego poprzedzony był rozmową z Panem Wójtem Dawidem Litwinem, który wskazał teren przy naszej szkole jako atrakcyjne miejsce do zagospodarowania, za co Panu Wójtowi serdecznie dziękujemy.

Od początku bieżącego roku szkolnego, wspólnie z Radą Rodziców i Gronem Pedagogicznym, rozmawialiśmy o potrzebie zagospodarowania tego terenu i możliwości wychodzenia naszych uczniów w czasie przerw oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych w zielonej klasie.

W październiku utwardziliśmy niewielki plac bezpośrednio przy wyjściu ze szkoły. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wsparła nas zakupem 4 ławek na nasz nowo utwardzony plac. Później Rada Rodziców zadeklarowała, że środki z wpłat na Radę Rodziców zostaną przeznaczone na ławki, na nasz nowy teren. Sołectwo Potęgowo obiecało nam 5000 zł ze swojego funduszu również na ławki.

Pierwsze rozmowy z Firmą Cargill, były bardzo obiecujące. Był jeden problem, bardzo krótki czas na realizację. Musieliśmy przygotować plan zagospodarowania. Wiedzieliśmy, że plan musi dotyczyć całości terenu, a środki które możemy otrzymać, na wszystko nie wystarczą. Plan zagospodarowania terenu na podstawie naszych wskazówek opracowała Pani Monika Stukan, która jest absolwentem naszej szkoły. Zrobiliśmy zgłoszenie na rozpoczęcie prac budowlanych do Starostwa Powiatowego. Po 30 dniach od zgłoszenia rozpoczęliśmy prace, które jeszcze trwają.

Nie wszystkie rozmowy były łatwe, ustalenia gotowe do wykonania. Byliśmy tu po to, aby rozmawiać, iść na różne kompromisy, by dotrzeć do celu. Mimo tak krótkiego czasu od pierwszej rozmowy do rozpoczęcia budowy udało się.

Firma Cargill wsparła nas pracami i zakupami na kwotę około 44 tys. zł. (40 tys. zł wykonanie zielonej klasy i około 4 tys. zakup roślin, które wzbogacą nasz teren i umożliwią prowadzenie interesujących obserwacji przyrodniczych przez dzieci).

Oprócz Firmy Cargill wsparły nas inne firmy, tj. Ulenberg, Usługi Remontowo- Budowlane Mieczysław Szulga, PPH Yucca w Wieliszewie p. Mirosław Bach, nasi pracownicy obsługi, ale również Rada Gminy Potęgowo, która przekazała 22 tys. złotych na utwardzenie placu pod zieloną klasę oraz dojścia do niej wraz z położeniem polbruku. Znaleźliśmy również fundusze na wykonanie wszystkich ścieżek na naszym terenie, ale już bez położenia polbruku, na który niestety nie wystarczyło środków.

Od samego początku mamy jasno określony cel i konsekwentnie dążymy do jego realizacji. Istotną rolę odgrywa również fakt, że te wszystkie działania są omawiane i dyskutowane zarówno z uczniami, rodzicami, nauczycielami, a także pracownikami naszej gminy, z panem Wójtem Dawidem Litwinem na czele. Jest to temat żywy i pokazuje, że małymi krokami można osiągnąć bardzo dużo – przykład dla uczniów, ale też świadomość, że każdy ma w tym swój udział.

W dniu 19 czerwca odbędzie się uroczyste otwarcie naszego nowego miejsca do rekreacji i prowadzenia zajęć dydaktycznych. Nasz projekt nie jest zrealizowany w całości. Podzieliliśmy go na etapy. Właściwie otwieramy pierwszy etap naszego projektu i wierzymy, że dalsza jego realizacja będzie miała miejsce już po otwarciu. Chcemy, aby teren rekreacyjny przy Zespole Szkół był piękny, funkcjonalny i sprawiał, że uczniowie chętnie będą przychodzić do szkoły i świetnie będą się w niej czuli, także dzięki zielonej klasie.

Przed nami boisko, amfiteatr, siłownia na świeżym powietrzu, boisko do siatkówki i koszykówki i grill. Wszystko jest możliwe, trzeba tylko dać szansę ujrzeć światło dzienne marzeniom, bo ludzi dobrej woli jest wokół bardzo dużo.

tablica cargill

Tak byłoka

 

Tak powstaje nasze miejsce rekreacji :)

 

Dodatkowe informacje