sukces
Nasz szkoła bardzo aktywnie uczestniczy w wielu przedsięwzięciach, akcjach, konkursach i projektach.
W ubiegłym roku szkolnym nasi uczniowie wielokrotnie, z dużymi sukcesami
reprezentowali naszą szkołę w konkursach na różnym szczeblu.
Najważniejsze z nich zostały umieszczone w poniższej tabeli:
Naszym uczniom i ich opiekunom należą się naprawdę duże gratulacje i słowa uznania.
Również w tym roku życzymy podobnych ( a może i większych) osiągnięć na różnych polach szeroko pojętej edukacji.

Dodatkowe informacje