W związku z chorobą nauczycieli języka kaszubskiego,

gala konkursu "Wizerunek Matki Bożej na Kaszubach",

odbędzie się na początku maja.

Dokładny termin gali zostanie podany na stronie szkoły,

a uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.

Serdecznie przepraszamy za opóźnienie wszystkich zainteresowanych.

KONKURS PLASTYCZNY

„Wizerunek Matki Bożej na Kaszubach”

organizowany przez

Zespół Szkół w Potęgowie

Ul. Szeroka 16

76-230 Potęgowo

tel/fax 59 8115321

   Kult Maryjny jest jednym z głównych nurtów, które ożywiają codzienne życie religijne i kulturę Kaszub. Matka Boża jest Królową całego regionu i swoją opieką otacza wszystkich jego mieszkańców. Szczególnym miejscem kultu Maryjnego są sanktuaria, które na Kaszubach od lat są ostoją polskości i katolicyzmu. Właśnie Maryi Kaszubi powierzają swoje sprawy, intencje i problemy oczekując z Jej strony troski i opieki.

Celem konkursu jest przedstawienie oczyma dzieci i młodzieży wizerunku Maryi. Adresatem konkursu są uczniowie klas I-III SP, IV-VI SP oraz I-III Gim.

Tematem prac jest przedstawienie wizerunku Maryi. Nie musi to być wierne odzwierciedlenie konkretnego obrazu czy figury. Praca plastyczna powinna być wykonana techniką kolażu.

Konkurs rozpoczyna się 1 grudnia 2015 r., a kończy się 29 lutego 2016 r. Chęć wzięcia udziału w konkursie należy zgłosić do 20 grudnia 2015 r. Termin uroczystego wręczenia nagród zostanie ogłoszony na stronie internetowej Organizatora, a uczestniczące w Konkursie placówki zostaną o nim poinformowane telefonicznie.

Zachęcamy do udziału w konkursie!

REGULAMIN

 

 

Czas rozpocząć przygotowania do świąt.

 

Dodatkowe informacje