MISTRZOSTWA SZKOŁY

W  PRZEŁAJOWYCH BIEGACH INDYWIDUALNYCH

DLA UCZNIÓW KLAS III – VI SP I KLAS I - III GIMNAZJUM

Zapisy na udział w biegu u p. Tamary Kaśnickiej

do 22 września 2014 r.

 

START 26 września 2014 r. ( piątek )

Zapraszamy odważnych nauczycieli do startu!!!

a wszystkich do kibicowania!!!

 

Regulamin MISTRZOSTW

ORGANIZATORZY:

1. Samorząd Uczniowski SP i GIMNAZJUM w Potęgowie.    

2. Uczniowski Klub Sportowy „Zefir” w Potęgowie.

MIEJSCE:  teren przy ZS w Potęgowie.

CEL IMPREZY: 1.Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu. 2.Spędzanie Dnia Chłopaka na sportowo. 3.Rekreacja i dobra zabawa w duchu „fair play”. 4. Wyłonienie Mistrza i Mistrzyni SP i GIMNAZJUM w biegach przełajowych w kategoriach.

DYSTANS I TRASA:

         KLASY III - IV SP - 500 m ( 1 okrążenie przy szkole ) - dziewczęta i chłopcy

         KLASY V – VI SP -  1000 m ( 2 okrążenia przy szkole ) - dziewczęta  chłopcy

         KLASY I – III GIMNAZJUM – 1000 m ( 2 okrążenia przy szkole ) - dziewczęta

         KLASY I – II GIMNAZJUM – 1000 m ( 2 okrążenia przy szkole ) - chłopcy

         KLASY III GIMNAZJUM – 2000 m ( 4 okrążenia przy szkole ) - chłopcy

UCZESTNICY:

1.                  Dzieci i młodzież z klas III – VI SP.

2.                  Młodzież klas z I– III GIMNAZJUM.

3.                  Mile widziane całe klasy wraz z wychowawcami.

4.                  Startować może każdy uczeń/uczennica z klas III – VI SP i GIMNAZJUM.

ZGŁOSZENIA: 1.Przyjmowane będą u p. Tamary Kaśnickiej do

22 września 2014 r.

PROGRAM MINUTOWY:

         3 LEKCJA – start dziewcząt klas III – IV SP - godz. 10.00

                    start chłopców klas III – IV  SP - godz. 10.15

         4 LEKCJA – start dziewcząt klas V - VI SP - godz. 11.00

                    start chłopców klas V - VI SP - godz. 11.20

         5 LEKCJA – start dziewcząt I – III gimnazjum – 11.45

                    start chłopców I – II gimnazjum – 12.00

                         start chłopców III gimnazjum – 12.15

KATEGORIE STARTU INDYWIDUALNEGO:

1.                  dziewczęta z klas III SP

2.                  chłopcy z klas III SP

3.                  dziewczęta  z klas IV SP

4.                  chłopcy z klas IV SP

5.                  dziewczęta z klas V SP

6.                  chłopcy z klas V SP

7.                  dziewczęta z klas VI SP

8.                  chłopcy z klas VI SP

9.                  dziewczęta z klas I – III GIMNAZJUM

10.              chłopcy z klas I – II GIMNAZJUM

11.              chłopcy z klas III GIMNAZJIM

NAGRODY:

1.                  Medale i dyplomy dla 3 najlepszych dziewcząt i chłopców z każdej kategorii.

Dodatkowe informacje