balonTo, czego dzieci potrzebująbalon

W obfitości dostarczają dziadkowie.

Dają bezwarunkową miłość, dobroć,

Cierpliwość, poczucie humoru, komfort, lekcje życia.

Oraz, co najważniejsze, ciasteczka :)

dziecinascenie

      W środę, 5 lutego Babcie i Dziadkowie naszych najmłodszych uczniów przybyli na uroczystość z okazji ich święta. Gości powitał i życzenia złożył Dyrektor szkoły p. L. Domaszk i  kierownik referatu oświaty p.Anna Basarab. Następnie przyszedł czas na występy dzieci. Uczniowie zaprezentowali swoje talenty artystyczne. Był taniec, śpiew, recytacja. Popisy małych aktorów bardzo się podobały, ponieważ  zaproszeni na uroczystość kochane Babcie i ukochani Dziadkowie głośno bili swoim wnukom brawo. Po występie goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, kawę i herbatkę. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomogli przy przygotowaniu uroczystości, nauczycielom, a przede wszystkim kierownik GCK p. Joannie Basiak. Bez ich pomocy uroczystość na pewno nie byłaby tak udana.

Pięknie dziękujemy tak licznie przybyłym

Babciom i Dziadkom :) 

Dodatkowe informacje