100gier

Postanowienia ogólne 

  1. Organizatorem konkursu jest Logopeda szkolny w Potęgowie.
  2. Konkurs adresowany jest do dzieci uczęszczających na zajęcia logopedyczne w kategoriach I KL.0-II oraz III-V Szkoły Podstawowej
  3. Praca powinna mieć formę gry logopedycznej (np. domino, memory, puzzle, gry planszowej itd.)
  4. Każda praca powinna zawierać metryczkę : imię i nazwisko dziecka oraz klasę, nazwę szkoły.
  5. Prace należy przekazać lub przesłać na adres Szkoła Podstawowa w Potęgowie ul. Szkolna 16 z DOPISKIEM „ Arleta Boyke – Konkurs logopedyczny” najpóźniej do 26 lutego 2019 roku.
  6. Komisja wybierze najciekawsze prace w dwóch kategoriach: klasy 0-II, III-V.
  7. Wyłonienie zwycięzców nastąpi w dniu 28 lutego 2019 roku.
  8. Laureaci otrzymają nagrody, a pozostali uczestnicy dyplomy za udział.

Przekazane na konkurs prace przechodzą na własność organizatora i będą wykorzystywane na zajęciach logopedycznych do nauki poprawnej wymowy.

 

Dodatkowe informacje