Regulamin konkursu

 

  1. Temat konkursu: „Szumi las”
  2. Organizatorem konkursu jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krzyżu Wielkopolskim ul. Wojska Polskiego 73, 64-761 Krzyż Wlkp. zwana dalej Organizatorem, przy współudziale Wydawnictwa KOMLOGO – Piotr Gruba, z siedzibą w Niezdrowicach, przy ul. Wiejskiej 21, CEIDG, NIP: 7561307604, REGON: 273221318, zwanym dalej Współorganizatorem.
  3. Czas trwania konkursu: od 12.11.2018 r. do 18.01.2019 r. Decyduje data stempla pocztowego.
  4. Konkurs adresowany jest do dzieci w następujących kategoriach wiekowych:

I – dzieci od 4 do 6 lat,

II – dzieci niepełnosprawne od 4 do 6 lat,

III – dzieci od 7 do 9 lat,

IV – dzieci niepełnosprawne od 7 do 9 lat.

  1. Celem konkursu jest rozbudzenie plastycznej i językowej twórczości u dzieci, szczególnie tych z trudnościami w mówieniu, prezentacja swoich umiejętności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej oraz wspólna praca logopedy, pedagoga, psychologa, rodzica i dziecka nad rozwojem mowy z wykorzystaniem technik plastycznych.
  2. W ramach Konkursu na adres Organizatora, należy nadesłanie prace plastyczne związane z tematyką lasu, rozwijające mowę oraz wzbogacające słownik, stymulujące wszystkie zmysły (wzrok, słuch węch, dotyk), usprawniające artykulację głosek szeregu syczącego (S, Z, C, DZ) oraz szeregu szumiącego (SZ, Ż, CZ, DŻ) ćwiczone przez dziecko na zajęciach terapii logopedycznej.
  3. Format pracy: dowolny. Technika: dowolna.

PRACE NALEŻY DOSTARCZYĆ DO LOGOPEDY SZKOLNEGO DO 10.01.2019r.

Dodatkowe informacje