bace

Uwaga! Powiatowy Konkurs z języka angielskiego 

„It’s a piece of cake”
Powiatowy konkurs z języka angielskiego
dla uczniów klas I-VII szkół podstawowych


Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VII szkół podstawowych powiatu
słupskiego, z czego uczniowie klas I-IV oraz V-VII będą oceniani w osobnych
kategoriach:

KLASY I-IV
· warunkiem uczestnictwa w konkursie w kategorii klas I-VI jest
przygotowanie pracy plastycznej, która będzie ilustrowała wybrany przez
autora idiom lub przysłowie w języku angielskim;
· praca plastyczna może być wykonana w dowolnej technice, w tym przy
użyciu programów graficznych (maksymalny format pracy A3);
KLASY V-VII
· warunkiem uczestnictwa w konkursie w kategorii klas V-VII jest
przygotowanie pracy pisemnej (maks. 200 słów) zawierającej w swojej
treści min. 2 idiomy lub przysłowia w języku angielskim;
· praca musi być napisana na komputerze i nadesłana w formie pliku
tekstowego na adres e-mail podany przez organizatorów;
 
 Jeden uczeń może przygotować tylko jedną pracę.Każda szkoła może wysłać maksymalnie 3 prace w kategorii klas I-IV oraz 3 prace w kategorii klas V-VII

W ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę:
· prawidłowe użycie idiomów/przysłów w języku angielskim,
· poprawność językowa,
· bogactwo językowe,
· kreatywność,
· walory estetyczne prac (w przypadku prac plastycznych)

Zapraszamy do udziału w Konkurie:

Agnieszka Gaffke, Karolina Materek

Dodatkowe informacje