KURS Z PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ DLA UCZNIÓW  Z MDP i KLASY V b

        Dnia 15 grudnia 2017 r. odbyło się szkolenie z ratownictwa medycznego dla uczniów naszej szkoły działających w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej przy OSP w Potęgowie. Gościnnie uczestniczyli w nim także pozostali uczniowie klasy V b. Trzygodzinne warsztaty teoretyczno-praktyczne prowadził wykwalifikowany ratownik medyczny p. Michał Falusiak . Uczniowie aktywnie uczestniczyli w kursie. Wysłuchali w skupieniu przekazywanych informacji dotyczących chociażby wiedzy z zakresu zasad zachowania i udzielania pomocy w przypadku ratowania życia drugiemu człowiekowi. Bardzo chętnie spróbowali swoich sił w praktyce. Ćwiczyli pod bacznym okiem fachowca m.in. sztuczne oddychanie i masaż serca na manekinie oraz usztywnianie kończyn przy złamaniach. Poszerzyli swoją wiedzę o urazach, oparzeniach, odmrożeniach, czy krwotokach. Na koniec nie obyło się bez krótkiego „testu” i pytań sprawdzających. Nasi uczniowie wykazali się dużą wiedzą i wszyscy zdali pozytywnie egzamin. Na dowód tego otrzymali dyplom udziału w szkoleniu oraz słodką niespodziankę przygotowaną przez działaczy OSP w Potęgowie. Jesteśmy z Was dumne! Wiemy, że zdobyta w piątek wiedza jest bardzo potrzebna każdemu z nas. Nie wiemy bowiem, czy kiedyś nie znajdziecie się w sytuacji, że drugi człowiek, będzie potrzebował waszej pomocy. Możecie uratować wtedy komuś życie i zostać bohaterami, dla samych siebie.

Dziękujemy Dyrektorowi SP w Potęgowie za udostępnienie sali konferencyjnej 

oraz Wójtowi gminy za pokrycie środków finansowych

za udział dzieci w szkoleniu.

                                                                                                                                                      druhny Dorota Weiwer i Tamara Kaśnicka

Dodatkowe informacje