Od 9 października 2017 roku nastąpi

zmiana przerw międzylekcyjnych.

Przerwa 8.45 - 8.50

Przerwa 9.35 – 9.45

Długa przerwa 10.30 – 10.50 (żywieniowa dla klas I - IV SP)

Długa przerwa 11.35 – 11.55 (żywieniowa dla klas V – VII i gimnazjum)

Przerwa 12.40 – 12.50

Przerwa 13.35 – 13.40

Przerwa 14.25 – 14.30

Dodatkowe informacje