UBEZPIECZENIE UCZNIÓW NNW PZU EDUKACJA

zawarte w bieżącym roku szkolnym wynosi 41,55 zł.

Składka płatna do końca października.

W tym roku szkolnym obowiązują następujące zasady:

rodzic otrzymuje Ogólne Warunki Ubezpieczenia od wychowawcy, które są również dostępne na naszej stronie internetowej. Ponadto rodzic wypełnia deklarację przystąpienia do umowy zbiorowego ubezpieczenia.

Płatność za ubezpieczenie uczeń dokonuje u wychowawcy, w przypadku nieobecności wychowawcy w sekretariacie, rodzic natomiast może dokonać wpłaty u wychowawcy, w sekretariacie lub przelewem na konto Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Potęgowie.

Konto jest prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Ustce.

Nr konta 63 9315 0004 0013 5063 2000 0010.

Przy płatności na konto RR prosimy o podanie danych dziecka

(imię i nazwisko oraz klasę do której dziecko uczęszcza)

Dodatkowe informacje