Rusza w naszej szkole projekt edukacyjny

„NOWOCZESNA EDUKACJA W GMINIE POTĘGOWO”,

który obejmie około 300. uczniów naszej szkoły.

Rekrutacja uczniów do projektu trwa od 2 stycznia 2017 r. do 12 stycznia 2017 r.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest podpisanie deklaracji i formularza zgłoszeniowego przez rodziców, opiekunów prawnych ucznia. Deklaracje będą rozdawane przez szkolnych koordynatorów projektu lub można je pobrać ze strony szkolnej WWW. Dokumenty należy dostarczyć do koordynatorów projektu:

Szkoła Podstawowa – Pani Lucyna Bagińska

Gimnazjum – Pani Urszula Zamęcka

W naszej szkole prowadzone będą następujące zajęcia:

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W POTĘGOWIE

Zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych:

Język angielski dla kl. I-III

Język angielski dla kl. IV-VI

Zajęcia komputerowe dla kl. I-III

Zajęcia komputerowe dla kl. IV-VI

Przyroda dla kl. IV-VI

Matematyka dla kl. I-III

Matematyka dla kl. IV-VI

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Język angielski dla kl. IV-VI

Matematyka dla kl. I-III

Matematyka dla kl. IV-VI

Zajęcia rewalidacyjno-wyrównawcze

Terapia sensoryczna dla kl. I-VI

 

GIMNAZJUM W POTĘGOWIE

Zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych:

Język angielski

Zajęcia komputerowe

Geografia

Chemia

Matematyka

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:

Język angielski

Matematyka

 

Dokumenty do pobrania:

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy dla ucznia

Regulamin rekrutacji

Dodatkowe informacje