kartkazlondynu 

Uczniowie klasy IV b otrzymali kartki z pozdrowieniami świątecznymi

od swoich zagranicznych kolegów.

Dodatkowe informacje