PLANOWANE TERMINY POSIEDZEŃ RAD PEDAGOGICZNYCH

  1. 15 IX 2016 r. 14.30 (czwartek)
  2. 19 X 2016 r. 14.30 (środa)
  3. 16 XI 2016 r. 14.30 (środa)
  4. 11 I 2017 r. 14.30 (środa)
  5. 15 II 2017 r. 14.30 (środa)
  6. 15 III 2017 r. 14.30(środa)
  7. 17 V 2017 r. 14.30 (środa)
  8. 14 VI 2017 r. 14.30 (środa)
  9. 26 VI 2017 r. 14.30 (środa)

Dodatkowe informacje