Rady Pedagogiczne

24.01.2018
21.02.2018
13.06.2018
27.06.2018

Konsultacje

15.11.2017
14.03.2018

Zebrania rodziców

25.01.2018
23.05.2018

oraz dodatkowe terminy wg potrzeb

Dodatkowe informacje