Ósmoklasisto! Jeśli jesteś zainteresowany kierunkami technik informatyk lub technik programista,

to jutro 7 maja 2020 r., o godz. 14:00

będzie okazja, żeby z nami porozmawiać na żywo i na luzie.
Zapraszamy na LIVE na fp szkoły: Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku - Rolniczak.

rolniczakslupsk

https://www.facebook.com/rolniczak

Komunikat w sprawie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Źródło: https://www.kuratorium.gda.pl/komunikat-w-sprawie-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021/

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych
województwa pomorskiego

Informuję, że rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493, z późn. zm.) ustala zmiany terminów przeprowadzania postępowania  rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla uczniów składających dokumenty do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych.

  1. Terminy REKRUTACJI do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe określi Minister Edukacji Narodowej i poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej,
  2. Terminy REKRUTACJI na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłychokreśli Pomorski Kurator Oświaty i poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Kochani! Zbliża się czas ważnej decyzji, którą muszą podjąć uczniowie klas ósmych. 

"Jak wybrać wymarzoną szkołę ponadpodstawową?"

Na naszej szkolnej stronie WWW pojawiła się nowa zakładka:

OFERTA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH. 

Znajdą się tam wszelkie informacje dotyczące wyboru szkół, ofert jakie szkoły proponują uczniom oraz ciekawe strony i poradniki, które w tym trudnym wyborze pomogą Wam drodzy Uczniowie i Rodzice. 

Zachęcamy do zaglądania na naszą stronę i szkolnego FB, mam nadzieję, że dzięki tym materiałom choć trochę ułatwimy Wam ten wybór.

B. Kochańska

Zajrzyjcie na stronę:   https://www.nowaera.pl/szkola-srednia-bez-tajemnic

Dodatkowe informacje