sukces

Miniony rok szkolny był INNY,  ale nasi uczniowie JAK ZAWSZEbuziak osiągnęli wiele sukcesów w konkursach i olimpiadach.

Zachęcamy do zapoznania się:

Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2019-2020

Dodatkowe informacje