18 października 2014 r. odbyła się piesza wycieczka do zakładu składowania odpadów - ELWOZ oraz biogazowni. Uczestniczyło w niej 37. uczniów z gimnazjum i szkoły podstawowej. Pan Mirosław Hinc oprowadził nas po zakładzie i ciekawie przedstawił jego działalność. Następnie udaliśmy się do biogazowni, w której czekał na nas p. Pesta. Dzięki Jego uprzejmości mieliśmy możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem zakładu. Zobaczyliśmy również jak zbudowany jest potężny wiatrak. Ostatnim punktem wycieczki było wspólne ognisko, przy którym upiekliśmy smaczne kiełbaski.

Dodatkowe informacje