Nasi uczniowie uczestniczą w projekcie Lepsza Szkoła z GWO. W dniach 24-26 listopada piszą egzaminy próbne z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego. Każdy uczeń otrzyma szczegółowy raport ze swoich osiągnięć - będzie znał swoje silne i słabe strony. Otrzymany raport będzie również wskazówką dla nauczycieli do dalszej pracy z uczniami. Dzisiaj uczniowie pisali język polski.

Dodatkowe informacje