wakacje2016Rodzicom i dzieciom

przygotowującym się do wakacyjnych wyjazdów

polecamy  „Poradnik bezpiecznego wypoczynku”.

Opracowana przez MEN publikacja jest dostępna na stronie: 

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-wypoczynek-poradnik-men-dla-rodzicow-i-opiekunow-2.

Dodatkowe informacje