pozytywna

Nasza szkoła została zgłoszona do programu „ Szkoła z pozytywną uwagą” 

         Akcja rozpoczyna się w listopadzie, bo to najtrudniejszy miesiąc w roku – dzieci są zmęczone, szybko robi się ciemno, a nauki coraz więcejNiech jak najwięcej uczniów dostanie  pozytywną uwagę od swoich nauczycieli – oficjalnych, wpisanych do dziennika. Przegońmy wspólnie smutek ze szkolnych korytarzyDzielmy się z innymi tymi uwagami. Co ważne, uczniowie też mogą wziąć udział w akcji,  mówiąc miłe słowo do swoich nauczycieli i pracowników szkoły. Nic przecież tak nie motywuje do lepszej pracy jak dobre słowo. 

Dobra uwaga od nauczyciela zostaje z uczniem na całe życie. Niech nasze dzieci idą w świat przekonane, że nawet jak nie mają czerwonego paska, to są w czymś dobre. Niech poczują nasze wsparcie. „Król dzieci” Janusz Korczak mawiał  Nie ta­kie ważne, żeby człowiek dużo wie­dział, ale żeby dob­rze wie­dział, nie żeby umiał na pa­mięć, a żeby ro­zumiał, nie żeby go wszys­tko troszkę ob­chodziło, a żeby go coś nap­rawdę zajmowało.”  

Pomóżmy wyzwolić w naszych dzieciach potencjał, który być może tkwi w nich głęboko i nie mógł do tej pory ujrzeć światła dziennego.   

Sławomir Hinca

Dodatkowe informacje