Polaków dysputy o Polsce nagrodzone przez IPN

wyjazdem studyjnym na Litwę

       W ubiegłym roku  scenariusz uroczystości z okazji Święta Niepodległości pt:  Polaków dysputy o Polsce autorstwa nauczycieli naszej szkoły p. Sławomira Hinca i p. Daniela Spoczyńskiego zyskał uznanie komisji konkursowej Instytutu Pamięci Narodowej, która nagrodziła laureatów konkursu wyjazdem na Litwę. Na przełomie maja i czerwca tego roku odbył się wyjazd  na Wileńszczyznę, która  była i jest bardzo mocno związana  z polską historią, tradycją i kulturą. Podczas wyjazdu upamiętnione zostały miejsca pamięci narodowej i polskiej martyrologii. Wilno ukazało piękno swoich zabytków, ale i miejsca jak Muzeum Ofiar i Ludobójstwa  w budynku byłej siedziby Gestapo i NKWD,  Kolumbarium w Tuskulanach czy Ponary - miejsce tragicznej śmierci około 100 tys. Żydów, Polaków i Litwinów. Nie brakowało również miejsc ściśle związanych z Józefem Piłsudskim czy  Adamem Mickiewiczem. Piękny, położony na wyspie zamek w Trokach był ostatnim akordem wyjazdu.  W najbliższym czasie ukaże się publikacja nagrodzonych scenariuszy.

S. Hinca

Dodatkowe informacje