Rodziców naszych uczniów serdecznie zapraszamy

na konsultacje z wychowawcami i nauczycielami,

dnia 15 maja 2019 r. (środa), od godz. 16.00.

 

Spotkanie Rady Rodziców odbędzie się w sali konferencyjnej,

15 maja (środa), o godz. 17.00

Dodatkowe informacje