REGULAMIN WOJEWÓDZKO – METROPOLITALNEGO  

KONKURSU BIBLIJNEGO im. Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda  W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Temat przewodni        DZIEJE APOSTOLSKIE

I. Celem Konkursu Biblijnego jest:

  1. Ukazanie Pisma Świętego jako źródła wiary i zachęta do jego indywidualnej lektury.
  2. Wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy.
  3. Promowanie osiągnięć uczniów i katechetów.

PRZEDSZKOLE i SZKA PODSTAWOWA (KLASY 0,I,II,III,IV ) – PRACA PLASTYCZNA

  1. Pracę konkursową należy wykonać dowolną techniką (farby, kredki, wyklejanki) na formacie A 4 lub A 3. (Prace w innym formacie nie zostaną uwzględnione). 
  1. Praca wymaga opisania na odwrocie wg wzoru: imię i nazwisko ucznia, adres szkoły, klasa, imię i nazwisko katechety, a także wybrany fragment „Dziejów Apostolskich”. Prace składamy do 7 stycznia 2019 r.
  1. Najlepsze prace uczniów w klasie/zerówce przekazane są Szkolnej Komisji Konkursowej, która dokonuje wyboru najlepszych prac i przesyła je wraz z protokołem oraz kartą zgłoszenia ucznia w ilości wskazanej przez Rejonową Komisję Konkursu.

4.Prace zostaną ocenione przez jury powołane przez Rejonową Komisję Konkursu. Informacje o laureatach i miejscu przeprowadzenia uroczystego zakończenia Etapu Rejonowego zostaną przekazane dyrektorom przedszkoli/szkół.

5.Etap Rejonowy jest ostatnim etapem Konkursu Biblijnego – Plastycznego odbywającego się w ramach Wojewódzko – Metropolitalnego Konkursu Biblijnego im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda.

6.Decyzja Rejonowej Komisji Konkursu jest ostateczna.

            7.Laureaci Etapu Rejonowego Konkursu otrzymują dyplomy i nagrody.

KLASY IV – VI  SP         TEST WIEDZY 

Zakres materiału obowiązujący na Konkursie Biblijnym – Dzieje Apostolskie:

Etap wstępny:

Dzieje Apostolskie 1-12,25  (Biblia Tysiąclecia wydanie V)  - test wewnętrzny w szkole I – 20 XII 2018r. cz. II – 7 I 2019r.

  1. Etap szkolny:

Dzieje Apostolskie  1-12,25 (Biblia Tysiąclecia wydanie V)   - test zewnętrzny w szkole- 10 I 2019r.

  1. Etap rejonowy:

Dzieje Apostolskie  1-20,38 (Biblia Tysiąclecia wydanie V) - test wiedzy w Słupsku - 8 III 2019r.

III. Etap wojewódzko – metropolitalny:

Dzieje Apostolskie 1-28, 31 całość Księgi (Biblia Tysiąclecia wydanie V) -  test wiedzy w Rumi - 6 IV 2019r.

KLASY VII – VIII SP i III Gimn.

Zakres materiału obowiązujący na Konkursie Biblijnym – Dzieje Apostolskie:

Etap wstępny:

Dzieje Apostolskie 1-15,35 z przypisami (Biblia Tysiąclecia wydanie V) - test wewnętrzny w szkole cz. I – 20 XII 2018r.  cz. II – 7 I 2019r.

  1. Etap szkolny:

Dzieje Apostolskie  1-15,35 (Biblia Tysiąclecia wydanie V)  z przypisami - test zewnętrzny w szkole - 10 I 2019r.

  1. Etap rejonowy:

Dzieje Apostolskie  1-28,31 całość Księgi  (Biblia Tysiąclecia wydanie V)  z przypisami- test wiedzy w Słupsku - 8 III 2019r.

III. Etap wojewódzko – metropolitalny:

Dzieje Apostolskie 1-28,31 całość Księgi (Biblia Tysiąclecia wydanie V)  z przypisami i ze Wstępem - test wiedzy w Rumi - 6 IV 2019r.

CHĘTNI UCZNIOWIE  ZGŁASZAJĄ SIĘ DO N-LI UCZĄCYCH RELIGII DO 14 XII 18r.

Dodatkowe informacje