Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie najmłodszych uczniów do grona czytelników biblioteki szkolnej. Organizowane co roku przez bibliotekę, weszło już na stałe do kalendarza szkolnych wydarzeń.

Głównym celem tej imprezy czytelniczej jest reklama biblioteki szkolnej i zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z jej zbiorów. Uroczystość odbyła się  7 listopada w obecności zaproszonych gości Pana Dyrektora Leszka Domaszka i Pani  w-ce Dyrektor Agnieszki Fitowskiej. Uczniowie z ogromnym zaangażowaniem rozwiązywali zagadki, prowadzili ożywioną dyskusję na temat zachowania się w bibliotece oraz poszanowania książek. Zapoznali się z zasadami i regulaminem biblioteki szkolnej. Na zakończenie nowi czytelnicy złożyli przyrzeczenie i zostali pasowani na czytelników. Na pamiątkę wszyscy otrzymali dyplomy i zakładki do książek. Mam nadzieję, że każdy pierwszak będzie często odwiedzał naszą bibliotekę.

                                                                           Dorota Weiwer

Dodatkowe informacje