,,Muzyką można, jak pędzla muśnięciem

tworzyć portrety, malować pejzaże.

Muzyką można malować marzenia

i świat realny co czeka za drzwiami..."

     Muzyka jest dźwiękiem. Towarzyszy nam w życiu codziennym i przy szczególnych okazjach. Muzykę słyszymy wszędzie: w domu, w filharmonii, w cyrku, na urodzinach, w autobusie- gdy jedziemy do szkoły, w lesie- gdy ptaki śpiewają i szumią drzewa. Nie wyobrażamy sobie świata bez dźwięków. Wielu artystów tworzyło i tworzy swoje dzieła pod wpływem muzyki. I dlatego nasi uczniowie spróbowali przenieść swoje refleksje na papier i stworzyć prace rysując, malując tematy szeroko związane z muzyką. 

Stworzyli w ten sposób ,,obraz muzyki", jej rytm i melodię 

zdobywając  w V Wojewódzkim Konkursie ,,Rytm i Melodia"

II miejsce     Roksana Pojawa kl. IIIb

III miejsce    Ksawery Stefański kl.IIIb

 

Uczniowie nagrody odebrali 24 marca w Szkole Podstawowej w Damnie.

Gratulujemy pomysłowości, poprawności merytorycznej oraz czytelności przekazu, ponieważ był to trudny temat !

Dodatkowe informacje