CEMS Chance to innowacyjny projekt skierowany do wszystkich uczniów

klas III gimnazjum oraz I klas szkół ponadgimnazjalnych

organizowany przez SGH w Warszawie.

Ta inicjatywa ma na celu pomoc młodym ludziom w podjęciu decyzji edukacyjnych

i zaplanowaniu ścieżki zawodowej.

W tym roku w XIII edycji, warsztatów w Warszawie,

wziął udział uczeń naszej szkoły Olaf Kosowski.

Olaf 

         "W dniach 4.12.2017-8.12.2017 brałem udział w XIII edycji projektu CEMS Chance. Projekt odbywał się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W jego skład wchodziły zarówno warsztaty w SGH mające na celu inspirowanie, motywowanie i odkrywanie samego siebie, jak i zajęcia poza uczelnią, np. wykłady i prace grupowe nt. „gamifikacji” w siedzibie firmy telekomunikacyjnej Orange. Organizatorzy przewidzieli również czas na integrację i rozrywkę.

Dzięki projektowi CEMS Chance poszerzyłem swoje horyzonty myślowe, poznałem samego siebie, nabrałem motywacji do dążenia do celu, oraz nawiązałem wiele nowych, cennych znajomości."

Dodatkowe informacje