Aktualności

Rok szkolny 2016/2017

 witaj

Inauguracja roku szkolnego 2016/2017

odbędzie się 1 września 2016 r. (czwartek),

o godzinie 1000  w sali gimnastycznej

Zespołu Szkół w Potęgowie.


O godzinie 900 Msza Święta w Kościele w Potęgowie.

 

Zestaw podręczników na rok szkolny 2016/2017

Przypominamy, że uczniowie klas pierwszych, drugich, trzecich, czwartych i piątych szkoły podstawowej oraz pierwszych i drugich gimnazjum otrzymają bezpłatnie odpowiednie zestawy w ramach dotacji MEN.

Uwaga !!!

Podręczniki do religii od klasy IV do VI SP i od I do III gimnazjum oraz do nauki języka niemieckiego do klasy V i VI w szkole podstawowej oraz zerówki zakupują rodzice na własny koszt.

Dotacja celowa dotyczy zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Nie dotyczy natomiast zakupu podręczników do nieobowiązkowych zajęć, w tym do religii i nauki drugiego języka w szkole podstawowej (w naszym przypadku języka niemieckiego). Zakup ten finansowany jest przez rodziców uczniów.

 

podręczniki dla klasy VI

podręczniki dla klasy III gimnazjum

podręczniki do języka niemieckiego

podręczniki do religii

 

podręczniki dla zerówki

 

Apel z okazji zakończenia roku szkolnego 2015/2016

klasy 0-III SP

klasy 4-6 SP

klasy I-III GIM

PODZIĘKOWANIA :)

„Jeden z najgłębszych sekretów życia polega na tym,

że tylko to wszystko, co robimy dla innych, jest tym,

co naprawdę warto robić.”

                                                                           Carroll Lewis

Na zakończenie roku szkolnego 2015/2016 uczniowie naszej szkoły za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, 100 % frekwencję, czytelnictwo oraz osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne, otrzymali ciekawe nagrody rzeczowe.

Nagrody zakupiono ze środków, które na ten cel przekazali:

Aleksandra i Zbigniew Orzechowscy

Michał Wielgus

Michał Mikołajczyk

Kamila i Krzysztof Wenta

Marcin Jabłoński

Sylwia Bednarska

Ewa i Paweł Wekwert

Joanna Leśniak – Zakład Fryzjerski w Potęgowie

Wioletta Maniak

Tomasz Różański

Aneta i Mirosław Kijewscy

Paweł Nowicki

Danuta Lipska

Mieczysław Szulga

Jarosław Celban

Tomasz Czmoch - firma CMHT

Firma NFM

Bank Spółdzielczy w Ustce

Marta Rutkiewicz – Pałac „Pod Bocianim Gniazdem”

Rada Gminy Potęgowo

Wójt Gminy Potęgowo

 Składamy wszystkim sponsorom nagród,

serdeczne podziękowania za wielkie serce i okazaną pomoc.

Podziękowanie składamy również Przewodniczącemu Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Potęgowie p. Piotrowi Lemek i Sekretarzowi p. Wioletcie Maniak za zaangażowanie i pomoc przy pozyskaniu sponsorów do nagród dla uczniów w Zespole Szkół w Potęgowie.

Dodatkowe informacje