Aktualności

Wielki Maraton Czytelniczy - wyniki testu 5.

Klasy II-III

L.p.

Nazwisko i imię uczestnika

Test 1.

Test 2.

Test 3.

Test 4.

Test 5.

SUMA

1.

Wekwert Stanisław

20

17

20

19

16

92

2.

Domagała Kacper

18

19

20

20

15

92

3.

Hinca Natalia

17

15

19

17

18

86

4.

Klimczyk Maksymilian

19

17

18

16

14

84

5.

Hilla Marvin

18

16

18

18

12

82

6.

Treder Kacper

16

18

16

11

14

75

7.

Śmiechowski Michał

12

15

19

15

12

73

8.

Milewska Paulina

14

12

17

17

8

68

9.

Leśniak Kuba

13

10

17

16

11

67

10.

Lipka Julia

17

13

18

10

7

65

11.

Antosiak Simonetta

12

11

13

6

11

53

12.

Lis Zuzanna

11

 

9

10

13

43

Klasy IV-VI

L.p.

Nazwisko i imię uczestnika

Test 1.

Test 2.

Test 3.

Test 4.

Test 5.

SUMA

1.

Szewczyk Hubert

13

18

18

18

18

85

2.

Celban Wiktoria

13

16

12

16

18

75

3.

Müller Michał

9

17

14

15

17

72

4.

Wenta Hieronim

7

16

14

12

15

64

5.

Müller Jan

 

16

11

10

16

53

6.

Kwiel Wiktoria

2

11

8

17

10

48

GIMNAZJUM

L.p.

Nazwisko i imię uczestnika

Test 1.

 Test 2.

Test 3.

Test 4.

Test 5.

SUMA

1.

Kochański Cezary

19

18

19

20

19

95

2.

Puchalska Paulina

17

17

14

16

18

82

3.

Gneba Sandra

16

17

14

19

15

81

4.

Treder Maria

 

17

15

17

19

68

5.

Kwiel Natan

16

11

10

15

14

66

6.

Dominika Barzowska

   

17

12

15

44

7.

Pogoński Maciej

 

11

8

5

13

37

Gratulujemy wszystkim uczestnikom wysokich wyników

i życzymy wytrwałości w czytaniu dalszych lektur :)

Rodzice w szkole

Rodziców naszych uczniów serdecznie zapraszamy

na konsultacje z wychowawcami i nauczycielami,

dnia 15 lutego 2017 r. (środa), w godz. 16.00 - 18.00, 

a  Radę Rodziców na spotkanie, o godz. 17.00, w sali konferencyjnej

Informujemy, że nauczyciele:

p. Karolina Materek,

p. Daniel Spoczyński,

p. Krzysztof Bondarczuk,

p. Urszula Zamęcka,

p. Irena Klasa,

p. Barbara Kochańska

przebywają na zwolnieniach lekarskich i będą nieobecni.

Spotkanie z p. Barbarą Kosmowską

  kosmowska1 8 lutego, uczniowie klas IV-VI, którzy uczestniczą w Wielkim Maratonie Czytelniczym, wzięli udział w spotkaniu z p. Barbarą Kosmowską - autorką książek dla młodzieży i dorosłych. Spotkanie odbyło się w Filii WiMBP w Gdańsku. Pani Kosmowska jest autorką jednej z lektur w WMC pt.: „Kolorowy szalik”.

Pisarka opowiedziała z pewną dozą humoru o swoim życiu osobistym, o początkach swojej drogi literackiej, o karierze naukowej, a potem z sali posypały się pytania, na które pani Barbara odpowiadała z wielkim entuzjazmem. Z wykształcenia jest polonistką. Przez kilka lat była nauczycielką w szkole średniej w rodzinnym Bytowie, następnie podjęła studia doktoranckie na Uniwersytecie Gdańskim, po ukończeniu których zajęła się pracą dydaktyczną na Akademii Pomorskiej w Słupsku (wykłada literaturę pozytywizmu).

Najbardziej znane powieści pisarki to: „Głodna kotka”, „Teren prywatny”, „Prowincja”, „Niebieski autobus”, „Buba”, „Dziewczynka z parku”, „Niechciana” i wiele innych.

Spotkanie było bardzo owocne, a Pani Barbara Kosmowska okazała się mądrą, ciepłą osobą, nawiązała świetnie kontakt z Maratończykami. Pani Kosmowska przedstawiała swoje starsze i najnowsze powieści. Przypominała, że można je czytać w każdym wieku. Spotkanie zakończyło się indywidualnymi rozmowami z pisarką, przy podpisywaniu zakupionych książek.


Konkursy szkolne - ZAPRASZAMY

UWAGA KONKURSY!!!

Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Potęgowie, 

sponsorzy: p. Damian i Mariusz Metryccy

(Stacja Paliw Metryccy w Nowym Skórowie)

oraz p. Jerzy Olszewski,  w ramach nagród, zakupili dla uczniów rowery.

Trzy rowery oczekują już na zwycięzców konkursu indywidualnego ogłoszonego przez Radę Rodziców na każdym poziomie klas:

 • I-III szkoły podstawowej
 • IV-VI szkoły podstawowej
 • I-III gimnazjum

Szansę otrzymania roweru ma każdy uczeń, który spełni kryteria konkursu

i będzie to nagroda dodatkowa wręczona na koniec roku szkolnego 2016/2017.

Na każdym poziomie klas, komisja na podstawie złożonych wniosków,

wytypuje jednego ucznia do nagrody.

Kryteria:

Uczeń w roku szkolnym:

 1. uzyska frekwencję w przedziale 95-100%
 2. uzyska szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe,
 3. uzyska średnią ocen ze wszystkich zajęć nie niższą niż 4,00 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania
 4. udziela się społecznie, wykonuje prace na rzecz szkoły, wspiera działania szkoły, pomaga w przygotowaniu imprez szkolnych, aktywnie uczestniczy w pracach szkolnego wolontariatu
 5. wykazuje się uczynnością i życzliwością wobec słabszych i potrzebujących pomocy, cechuje się koleżeńską postawą wobec kolegów i koleżanek ze szkoły
 6. darzy innych uczniów i dorosłych należnym szacunkiem, daje przykład kulturalnego zachowania
 7. jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej

Wychowawca typuje wszystkich uczniów z klasy spełniających kryteria, klasa wybiera maksymalnie 2 uczniów.

Rozpatrywanie wniosków:

Wnioski rozpatrywane będą przez komisję, w skład której wejdą:

 1. dyrektor szkoły
 2. wicedyrektor szkoły
 3. przedstawiciel Rady Pedagogicznej
 4. przedstawiciel Rady Rodziców
 5. przedstawiciel samorządu Uczniowskiego
 6. pedagog
 7. przedstawiciel pracowników obsługi

Rozpatrzenie wniosków odbędzie się w czerwcu 2017 roku, po radzie klasyfikacyjnej.

 

Znalezione obrazy dla zapytania historia szkoły

Rada Rodziców ogłosiła również konkurs zespołowy dla uczniów naszej szkoły

„Historia szkoły w Potęgowie”

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs adresowany jest dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół w Potęgowie.
 2. Udział w konkursie jest dobrowolny.
 3. Pracę konkursową wykonuje zespół uczniów (3-6 osobowy).
 4. Praca wykonana jest w formie prezentacji multimedialnej.
 5. Ocenie podlega: Pracę należy wykonać do 31 marca 2017 roku i złożyć w sekretariacie szkoły.
  1. źródło materiałów
  2. zgodność historyczna
  3. estetyka
 6. Pracę należy wykonać do 31 marca 2017 roku i złożyć w sekretariacie szkoły
 7. Prace ocenia komisja składająca się z nauczycieli historii, przedstawiciela RR, dyrektora lub wicedyrektora.
 8. Nagroda w kwocie 500 zł dzielona jest na członków zespołu wygrywającego.

Wszystkich uczniów zachęcamy do udziału w konkursach

oraz życzymy powodzenia.

Lektury na luty - WMC

Lektury na luty 2017 r
 Wielki Maraton Czytelniczy dla Najmłodszych
„Spotkacie nowych przyjaciół”
„Mały wielki przyjaciel” Elżbieta Zubrzycka
 
 Wielki Maraton Czytelniczy dla klas 4-6 SP
„Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca”
„Strachopolis” Dorota Wieczorek
 
Wielki Maraton Czytelniczy dla Gimnazjów
„W lustrze książki”
„Życie Pi” Yann Martel
 
Życzymy przyjemnego czytania !

Dodatkowe informacje