Aktualności

EGZAMINY POPRAWKOWE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

data

godzina

przedmiot

komisja

28.08.2017

9.00

chemia

Agnieszka Fitowska

Urszula Zamęcka

Joanna Leśniak

28.08.2017

10.30

matematyka

Agnieszka Fitowska

Urszula Zamęcka

Barbara Princ

28.08.2017

12.00

matematyka

Agnieszka Fitowska

Urszula Zamęcka

Barbara Princ

29.08.2017

11.00

fizyka

Agnieszka Fitowska

Urszula Zamęcka

Barbara Princ

29.08.2017

12.30

matematyka

Agnieszka Fitowska

Urszula Zamęcka

Barbara Princ

30.08.2017

11.00

matematyka

Agnieszka Fitowska

Urszula Zamęcka

Barbara Princ

30.08.2017

12.30

J. niemiecki

Agnieszka Fitowska

Monika Klimczyk

Agnieszka Gaffke

Podręczniki na rok 2017/2018

 PODRĘCZNIKI  NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Przypominamy, że uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum

otrzymają bezpłatnie odpowiednie zestawy w ramach dotacji MEN.

Uwaga !!!

Podręczniki do religii od klasy IV do VII SP i od II do III gimnazjum oraz do nauki języka niemieckiego do klasy V i VI w szkole podstawowej oraz zerówki zakupują rodzice na własny koszt.

Dotacja celowa dotyczy zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Nie dotyczy natomiast zakupu podręczników do nieobowiązkowych zajęć, w tym do religii i nauki drugiego języka w szkole podstawowej (w naszym przypadku języka niemieckiego).

Zakup ten finansowany jest przez rodziców uczniów.

podręczniki do języka niemieckiego

podręczniki do religii

Dodatkowe informacje