Postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego oraz do klasy I zakończyło się. Wszyscy kandydaci zostali zakwalifikowani do przyjęcia. Listy kandydatów przyjętych do ww. oddziałów umieszczone są w zakładce rekrutacja. Wszycy rodzice, którzy do tej pory nie złożyli odpowiednich dokumentów, mogą wziąć udział w postepowaniu uzupełniającym, które rozpocznie się 13 czerwca 2017 roku. Wszelkich informacji, udziela sekretarz szkoły, w dni robocze, w godzinach pracy sekratariatu, tj. 7.30 - 15.30.

1. Basarab Oliwia

2. Biblis Kacper

3. Błoch Lena

4. Bojanowski Maciej

5. Czekaj Nadia

6. Drawc Szymon

7. Dwornicki Piotr

8. Gorzelak Agata

9. Klinger Filip

10. Kochańska Julia

11. Łapiński Patryk

12. Łoś Maciej

13. Mikołajczyk Aleksander

14. Mikulska Milena

15. Nowacki Krystian

16. Nowicki Maciej

17. Nowicka Zuzanna

18. Nowek Kalina

19. Placha Marcelina

20. Samujło Weronika

21. Schismak Oskar

22. Socha Julia

23. Stenka Alan

24. Szmajda Filip

25. Świacka Nikola

26. Tęcza Igor

27. Tęsna Milena

28. Urbanek Julia

29. Wesołowska Milena

30. Wojnowska Amelia

31. Woźniak Lena

32. Zielińska Monika

1. Bednarska Maja

2. Dziecielski Alex

3. Ejbich Grzegorz

4. Erdman Bartosz

5. Gołębiewska Julia

6. Graczyk Tomasz

7. Jabłoński Filip

8. Jabłoński Piotr

9. Jasińska Amelia

10. Jurek Łucja

11. Klimczyk Miłosz

12. Kochański Roman

13. Kolp Elżbieta

14. Kowalczyk Oliwia

15. Kundera Maja

16. Łoś Milena

17. Małecka Nadia

18. Marchewka Julia

19. Metrycka Marta

20. Michalski Hubert

21. Mielewczyk Filip

22. Mroczek Hubert

23. Nowitkiewicz Nikola

24. Pieper Jakub

25. Pluto Szymon

26. Próchniak Rafał

27. Puchalski Piotr

28. Rejmak Oliwier

29. Sokulski Jan

30. Stefańska Eliza

31. Stefański Szymon

32. Szewczyk Aleksandra

33. Szmajda Oliwia

34. Szmyt Adam

35. Tarka Tymoteusz

36. Wenta Aniela

37. Wejer Marlena

38. Wielgus Szymon

39. Wirkus Hanna

40. Zieliński Borys

Prosimy rodziców ubiegających się o przyjęcie dzieci do oddziału przedszkolnego oraz do I klasy szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/2018 o zapoznanie się z listami kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

Prosimy również o złożenie potwierdzenie woli przyjęcia, w formie oświadczenia, w przypadku wyrażenia woli uczęszczania kandydata do oddziału przedszkolnego lub I klasy szkoły podstawowej. Oświdczenie można pobrać z naszej strony (zamieszczone poniżej) lub w sekretariacie naszej szkoły.

Ww. oświadczenie należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 18 maja 2017 roku w przypadku kandydatów do klasy I, do 19 maja 2017 roku w przypadku kandydatów do oddziału przedszkolnego.

 

Oświadczenie woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego.docx

Oświadczenie woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego.pdf

Oświadczenie woli przyjęcia do I klasy sp.docx

Oświadczenie woli przyjęcia do I klasy sp.pdf

1. Bednarska Maja

2. Dziecielski Alex

3. Erdman Bartosz

4. Gołębiewska Julia

5. Jabłoński Filip

6. Jabłoński Piotr

7. Jasińska Amelia

8. Jurek Łucja

9. Klimczyk Miłosz

10. Kochański Roman

11. Kolp Elżbieta

12. Kowalczyk Oliwia

13. Kundera Maja

14. Łoś Milena

15. Małecka Nadia

16. Marchewka Julia

17. Metrycka Marta

18. Mielewczyk Filip

19. Mroczek Hubert

20. Nowitkiewicz Nikola

21. Próchniak Rafał

22. Puchalski Piotr

23. Sokulski Jan

24. Stefańska Eliza

25. Stefański Szymon

26. Szmajda Oliwia

27. Szmyt Adam

28. Tarka Tymoteusz

29. Wenta Aniela

30. Wielgus Szymon

31. Zieliński Borys

 

Wszyscy kandydaci zakwalifikowali się do oddziału przedszkolnego

Prosimy rodziców o potwierdzenie woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego, do dnia 19 maja 2017 r., w postaci pisemnego oświadczenia

Dodatkowe informacje