Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, ze zm.

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

1 września 2016 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2016 r.

3.

Ferie zimowe

16-29 stycznia 2017 r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

13-18 kwietnia 2017 r.

5.

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum

  • Część humanistyczna
  • Część matematyczno-przyrodnicza
  • Część z języka obcego nowożytnego

 

 

19 kwietnia 2017 r.

20 kwietnia 2017 r.

21 kwietnia 2017 r.

6

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2017 r.

7

Ferie letnie

24 czerwca – 31 sierpnia 2017 r.

 

Dodatkowe dni wolne:

Szkoła podstawowa

Gimnazjum

31 października 2016 r. (poniedziałek)

21 kwietnia 2017 r. (piątek)

2 maja 2017 r. (wtorek)

4 maja 2017 r. (czwartek)

5 maja 2017 r. (piątek)

16 czerwca 2017 r. (piątek)

31 października 2016 r. (poniedziałek)

19 kwietnia 2017 r. (środa)

20 kwietnia 2017 r. (czwartek)

21 kwietnia 2017 r. (piątek)

2 maja 2017 r. (wtorek)

4 maja 2017 r. (czwartek)

5 maja 2017 r. (piątek)

16 czerwca 2017 r. (piątek)

 

 

 

 

 

 

Sprzątanie świata - 30.09.2016 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

Dodatkowe informacje