Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, ze zm.

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

4 września 2017 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2017 r.

3.

Ferie zimowe

29 stycznia-11 lutego 2018 r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca- 3 kwietnia 2018 r.

5.

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum

  • Część humanistyczna
  • Część matematyczno-przyrodnicza
  • Część z języka obcego nowożytnego

 

 

2018 r.

 2018 r.

2018 r.

6

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2018 r.

7

Ferie letnie

23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.

 

Dodatkowe dni wolne:

Szkoła podstawowa

Gimnazjum

   

 

 

 

 

 

 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

Dodatkowe informacje