Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Potęgowie

Postępowanie rekrutacyjne

Rodzaj czynności

Termin

składanie przez rodziców dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym, w obwodzie, w którym dziecko mieszka, wniosków o kontynuację edukacji w klasie I

od 1 marca do 9 marca

złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 13 marca do 26 marca

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 27 marca do 28 marca

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

29 marca

potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 30 marca do 13 kwietnia

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

17 kwietnia

Postępowanie uzupełniające

złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 15 maja do 22 maja

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 23 maja do 24 maja

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

25 maja

potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 28 maja do 5 czerwca

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

6 czerwca

Wnioski o kontynuację edukacji w klasie I i przyjęciu do I klasy Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej można pobrać w sekretariacie szkoły w godz. 7.30 - 15.30 lub pobrać tutaj:

Wniosek o kontynuację edukacji w klasie I.pdf

Wniosek o kontynuację edukacji w klasie I.doc

Wniosek o przyjęcie do klasy I sp.pdf

Wniosek o przyjęcie do klasy I sp.doc

Wniosek po pobraniu należy wydrukować, wypełnić i złożyć w sekretariacie w ww. godzinach.

Uwaga! Wnioski o kontynuację edukacji w klasie I składaja tylko rodzice dzieci, które uczęszczają w roku szkolnym 2017/2018 do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Potęgowie.

Dodatkowe informacje