1. Bednarska Maja
 2. Dziecielski Alex
 3. Ejbich Grzegorz
 4. Erdman Bartosz
 5. Gołębiewska Julia
 6. Graczyk Tomasz
 7. Jabłoński Filip
 8. Jabłoński Piotr
 9. Jarotek Nikodem
 10. Jasińska Amelia
 11. Jurek Łucja
 12. Klimczyk Miłosz
 13. Kochański Roman
 14. Kowalczyk Oliwia
 15. Kundera Maja
 16. Łoś Milena
 17. Małecka Nadia
 18. Marchewka Julia
 19. Metrycka Marta
 20. Mielewczyk Filip
 21. Mrowicki Andrzej
 22. Nowitkiewicz Nikola
 23. Pieper Jakub
 24. Próchniak Rafał
 25. Puchalski Piotr
 26. Rejmak Oliwer
 27. Sokulski Jan
 28. Stefańska Eliza
 29. Stefański Szymon
 30. Szewczyk Aleksandra
 31. Szmajda Oliwia
 32. Szmyt Adam
 33. Szynkaruk Zuzanna
 34. Tarka Tymoteusz
 35. Wejer Marlena
 36. Wenta Aniela
 37. Wielgus Szymon
 38. Wirkus Hanna
 39. Zieliński Borys

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Potęgowie

Postępowanie rekrutacyjne

Rodzaj czynności

Termin

składanie przez rodziców dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym, w obwodzie, w którym dziecko mieszka, wniosków o kontynuację edukacji w klasie I

od 1 marca do 9 marca

złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 13 marca do 26 marca

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 27 marca do 28 marca

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

29 marca

potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 30 marca do 13 kwietnia

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

17 kwietnia

Postępowanie uzupełniające

złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 15 maja do 22 maja

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 23 maja do 24 maja

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

25 maja

potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 28 maja do 5 czerwca

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

6 czerwca

Wnioski o kontynuację edukacji w klasie I i przyjęciu do I klasy Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej można pobrać w sekretariacie szkoły w godz. 7.30 - 15.30 lub pobrać tutaj:

Wniosek o kontynuację edukacji w klasie I.pdf

Wniosek o kontynuację edukacji w klasie I.doc

Wniosek o przyjęcie do klasy I sp.pdf

Wniosek o przyjęcie do klasy I sp.doc

Wniosek po pobraniu należy wydrukować, wypełnić i złożyć w sekretariacie w ww. godzinach.

Uwaga! Wnioski o kontynuację edukacji w klasie I składaja tylko rodzice dzieci, które uczęszczają w roku szkolnym 2017/2018 do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Potęgowie.

Dodatkowe informacje