Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Potęgowie

Rodzaj czynności

Termin

składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym

od 1 do 9 marca

złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 13 do 26 marca

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 27 do 28 marca

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

29 marca

potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 30 marca do 13 kwietnia

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

17 kwietnia

Postępowanie uzupełniające

złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 15 do 22 maja

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 23 do 24 maja

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

25 maja

potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 28 maja do 5 czerwca

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

6 czerwca

 Deklaracje o kontynuowaniu wychowania w oddziale przedszkolnym i wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego można pobrać w sekretariacie szkoły w godz. 7.30 - 15.30 lub pobrać tutaj:

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.pdf

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.doc

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego.pdf

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego.doc

Wniosek po pobraniu należy wydrukować, wypełnić i złożyć w sekretariacie w ww. godzinach.

Uwaga! Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego składaja tylko rodzice dzieci, które uczęszczają w roku szkolnym 2017/2018 do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Potęgowie.

Dodatkowe informacje