W związku z rekrutacją podajemy tylko listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziału przedszkolnego (tutaj) oraz do klasy I SP (tutaj), ponieważ wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Następną czynnością związaną z rekrutacją, będzie złożenie przez rodziców, potwierdzenia woli przyjęcia w postacji pisemnego oświadczenia, dostępnego poniżej lub w sekretariacie naszej szkoły. Ww. oświadczenie należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie od 30 marca do 13 kwietnia 2018 roku.

Oświadczenie woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego.docx

Oświadczenie woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego.pdf

Oświadczenie woli przyjęcia do I klasy sp.docx

Oświadczenie woli przyjęcia do I klasy sp.pdf

Dodatkowe informacje