KONKURS
NA RÓŻANIEC ŚWIĘTY
dla   kl. I –III SP, IV-VII SP i   II-III G
 
KOMISJA OCENIAĆ BĘDZIE:
POMYSŁOWOŚĆ WYKONANIA
SAMODZIELNOŚĆ PRACY
JAK NAJMNIEJ GOTOWYCH (KUPIONYCH) ELEMENTÓW
ESTETYKĘ WYKONANIA

TERMIN SKŁADANIA PRAC- 13 X 17r.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW     - 19 X 17r.

PRACE (PODPISANE) ZGŁASZAĆ DO ORGANIZATORÓW KONKURSU
p. EDYTY MALEK KL. IV- VII SP oraz II-III G
p. MAŁGORZATY KOTUSIEWICZ KL. I- III SP

Dodatkowe informacje