UWAGA!

KONKURS NA NAJCIEKAWSZY RÓŻANIEC ŚWIĘTY

Weź udział w konkursie i miej swój wkład w obchodach odzyskania niepodległości

,,100 RÓŻAŃCÓW NA STULECIE NIEPODLEGŁOŚCI’’

Kategorie wiekowe:

- oddziały ,,0’’

- kl. I –III SP

- IV-VIII SP i III G

Komisja oceniać będzie:

- pomysłowość i poprawność wykonania   - samodzielność pracy

  - jak najmniej gotowych, kupionych elementów  - estetykę wykonania

 

TERMIN SKŁADANIA PRAC - 15 X 18 r.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW       - 22 X 18 r.

Podpisane prace należy przynieść do organizatorów konkursu:

p. Edyty Malek i p. Małgorzaty Kotusiewicz

 

Dodatkowe informacje