Rodziców naszych uczniów serdecznie zapraszamy

na konsultacje z wychowawcami i nauczycielami,

dnia 14 marca 2018 r. (środa), od godz. 16.00.

Rekolekcje Wielkopostne dla uczniów naszej szkoły odbedą się w dniach:

14,15 i 16 marca (środa, czwartek i piątek).
Szczegółowe informacje na temat przywozów i odwozów

w środę 14 marca i czwartek 15 marca,zostaną podane w przyszłym tygodniu.

 

W piątek 16 marca, uczniowie idą na rekolekcje w swoich miejscowościach

i nie przyjeżdżają do szkoły.

W czwartek 25 stycznia 2018 roku

odbędzie się zebranie rodziców:

o godz. 16.00 dla rodziców uczniów klas 0-VI,
o godz. 16.30 dla rodziców uczniów klas VII i gimnazjum

serdecznie zapraszamy

Spotkanie Rady Rodziców odbędzie się

23 stycznia 2018 r.(wtorek), o godz. 17.00 w sali konferencyjnej.

Serdecznie zapraszamy

Konsultacje

15.11.2017
14.03.2018

Zebrania rodziców

25.01.2018
23.05.2018

oraz dodatkowe terminy wg potrzeb

Dodatkowe informacje