Rodziców naszych uczniów serdecznie zapraszamy

na konsultacje z wychowawcami i nauczycielami,

dnia 16 grudnia 2015 r. (środa), w godz. 16.00 - 18.00

 

2 listopada 2015 r. (poniedziałek)  jest dniem wolnym

od zajęć dydaktycznych.

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

  1. 10 września 2015 r.€“ - wybór Rady Rodziców
  2. 16 września 2015 r. - spotkanie Rady Rodziców
  3. 21 października 2015 r. - konsultacje z rodzicami 16.00 - 18.00
  4. 18 listopada 2015 r. - zebrania z rodzicami i z Radą Rodziców
  5. 16 grudnia 2015 r. - konsultacje z rodzicami 16.00 -€“ 18.00
  6. 27 stycznia 2016 r. -  zebrania z rodzicami i z Radą Rodziców
  7. 16 marca 2016 r. - €“ konsultacje z rodzicami 16.00 -€“ 18.00
  8. 6 kwietnia 2016 r. - €“ zebrania z rodzicami i z Radą Rodziców
  9. 18 maja 2016 r. - €“ konsultacje z rodzicami 16.00 -€“ 18.00

UWAGA!

Uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

w Zespole Szkół w Potęgowie,

odbędzie się 13 października 2015 r. (wtorek), o godzinie 11.40.

Uczniów obowiązuje strój galowy.

14 października 2015 r. jest dniem wolnym.

 

W roku szkolnym 2015/2016 wysokość składki na Radę Rodziców

jest uzależniona od liczby dzieci z jednej rodziny,

uczęszczających do Zespołu Szkół w Potęgowie:

za pierwsze dziecko 20 zł.

za drugie 15 zł.

za trzecie i kolejne 10 zł.

 

Dodatkowe informacje