Plan obowiązuje od 29 lutego 2016r.

PLANY LEKCJI KLAS 0 – III SP

kl.0 -  wszystkie zajęcia w sali nr 6

L.

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

2

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

3

wychowanie przedszkolne

Język angielski

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

4

Język angielski

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

5

religia

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

Wychowanie przedszkolne

6

-

-

-

Wychowanie przedszkolne

-

 klasa I a – zajęcia w sali nr 5

L

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Nauczanie zintegrowane

Język kaszubski

Język kaszubski

WF

rytmika

2

informatyka

nauczanie zintegrowane

nauczanie zintegrowane

nauczanie zintegrowane

Nauczanie zintegrowane

3

nauczanie zintegrowane

religia

Nauczanie zintegrowane

religia

Nauczanie zintegrowane

4

nauczanie zintegrowane

Nauczanie zintegrowane

Język angielski

nauczanie zintegrowane

Mały Mistrz – zajęcia sportowe

5

Język angielski

Nauczanie zintegrowane

Nauczanie zintegrowane

Nauczanie zintegrowane

nauczanie zintegrowane

  • klasa I b – zajęcia w sali nr 4

L

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Język angielski

Język kaszubski

Język kaszubski

nauczanie zintegrowane

nauczanie zintegrowane

2

Nauczanie zintegrowane

Nauczanie zintegrowane

religia

nauczanie zintegrowane

Język angielski

3

informatyka

Nauczanie zintegrowane

nauczanie zintegrowane

Mały Mistrz – zajęcia sportowe

nauczanie zintegrowane

4

Nauczanie zintegrowane

nauczanie zintegrowane

nauczanie zintegrowane

nauczanie zintegrowane

nauczanie zintegrowane

5

nauczanie zintegrowane

rytmika

WF

Nauczanie zintegrowane

religia

  • klasa I c – zajęcia w sali nr 2

L

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

nauczanie zintegrowane

Język kaszubski

Język kaszubski

Nauczanie zintegrowane

informatyka

2

Język angielski

Nauczanie zintegrowane

nauczanie zintegrowane

nauczanie zintegrowane

WF

3

nauczanie zintegrowane

Nauczanie zintegrowane

religia

Nauczanie zintegrowane

nauczanie zintegrowane

4

religia

nauczanie zintegrowane

Nauczanie zintegrowane

Mały Mistrz – zajęcia sportowe

Nauczanie zintegrowane

5

nauczanie zintegrowane

Język angielski

rytmika

Nauczanie zintegrowane

Nauczanie zintegrowane

 klasa II a – zajęcia w sali nr 9

L

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

informatyka

nauczanie zintegrowane

Nauczanie zintegrowane

religia

nauczanie zintegrowane

2

nauczanie zintegrowane

nauczanie zintegrowane

nauczanie zintegrowane

nauczanie zintegrowane

WF

3

religia

nauczanie zintegrowane

WF

nauczanie zintegrowane

nauczanie zintegrowane

4

Język angielski

Nauczanie zintegrowane

nauczanie zintegrowane

nauczanie zintegrowane

Język angielski

5

Nauczanie zintegrowane

nauczanie zintegrowane

 

Język kaszubski

nauczanie zintegrowane

6

Język kaszubski

       
  • klasa II b – zajęcia w sali nr 7

L

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Nauczanie zintegrowane

nauczanie zintegrowane

WF

nauczanie zintegrowane

religia

2

Nauczanie zintegrowane

religia

nauczanie zintegrowane

Język angielski

nauczanie zintegrowane

3

nauczanie zintegrowane

nauczanie zintegrowane

Język angielski

nauczanie zintegrowane

nauczanie zintegrowane

4

nauczanie zintegrowane

Nauczanie zintegrowane

nauczanie zintegrowane

Nauczanie zintegrowane

informatyka

5

WF

nauczanie zintegrowane

 

Język kaszubski

nauczanie zintegrowane

6

Język kaszubski

       
  • klasa II c – zajęcia w sali nr 8

L

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Nauczanie zintegrowane

WF

WF

nauczanie zintegrowane

nauczanie zintegrowane

2

nauczanie zintegrowane

nauczanie zintegrowane

Nauczanie zintegrowane

religia

Nauczanie zintegrowane

3

nauczanie zintegrowane

nauczanie zintegrowane

nauczanie zintegrowane

Język angielski

nauczanie zintegrowane

4

informatyka

nauczanie zintegrowane

Nauczanie zintegrowane

nauczanie zintegrowane

nauczanie zintegrowane

5

Nauczanie zintegrowane

religia

 

Język kaszubski

Język angielski

6

Język kaszubski

       

 klasa III a – zajęcia w sali nr 8

L

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Nauczanie zintegrowane

informatyka

nauczanie zintegrowane

Język kaszubski

Nauczanie zintegrowane

2

religia

nauczanie zintegrowane

Język angielski

WF

religia

3

nauczanie zintegrowane

nauczanie zintegrowane

Nauczanie zintegrowane

Nauczanie zintegrowane

nauczanie zintegrowane

4

nauczanie zintegrowane

Język angielski

nauczanie zintegrowane

Nauczanie zintegrowane

nauczanie zintegrowane

5

 

Nauczanie zintegrowane

WF

nauczanie zintegrowane

nauczanie zintegrowane

6

       

Język kaszubski

klasa III b – zajęcia w sali nr 3

L

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Nauczanie zintegrowane

nauczanie zintegrowane

religia

Język kaszubski

Nauczanie zintegrowane

2

nauczanie zintegrowane

nauczanie zintegrowane

nauczanie zintegrowane

informatyka

Nauczanie zintegrowane

3

WF

nauczanie zintegrowane

nauczanie zintegrowane

nauczanie zintegrowane

religia

4

Nauczanie zintegrowane

nauczanie zintegrowane

Nauczanie zintegrowane

WF

nauczanie zintegrowane

5

Język angielski

Język angielski

Zaj. wyrównawcze

Nauczanie zintegrowane

WF

6

       

Język kaszubski

PLANY LEKCJI KLAS IV – VI SP

Klasa IV

L

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

religia

muzyka

j. polski

Język kaszubski

historia

2

j. polski

j. angielski

j. polski

Język angielski

j. polski

3

matematyka

Zaj. kom/WF dz

przyroda

Godz. wych.

WF dz i ch

4

przyroda

Zaj. kom./zaj. mat.

j. angielski

przyroda

religia

5

technika

j. polski

matematyka

plastyka

matematyka

6

WF dz i ch

matematyka

WF ch /zaj. komp.

 

j. kaszubski

7

Zaj. kom./zaj. mat.

WF dz i ch

chór

 

 

klasa V a

L

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

technika

j. niemiecki

matematyka

muzyka

WF

2

WF

plastyka

j. angielski

j. polski

religia

3

przyroda

przyroda

religia

historia

j. polski

4

j. polski

WF

j. polski

matematyka

matematyka

5

Matematyka

j. polski

j. polski

WF

Godz. wych.

6

j. niemiecki

j. angielski

przyroda

j. angielski

 

7

 

Zaj. komp.

chór

 

 

Klasa V b

L

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

j. kaszubski

j. polski

muzyka

j. polski

WF

2

WF

j. polski

matematyka

j. angielski

Zaj. komp.

3

j. angielski

matematyka

j. niemiecki

matematyka

matematyka

4

j. polski

WF

j. polski

religia

historia

5

przyroda

przyroda

religia

WF

j. angielski

6

Godz. wych.

technika

plastyka

przyroda

j. polski

7

 

j. kaszubski

chór

j. niemiecki

j. kaszubski

 klasa VI a

L

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

przyroda

WDŻ

religia

j. polski

technika

2

j. rosyjski

historia

WF dzi ch

matematyka

przyroda

3

j. angielski

j. polski

Zaj. kom.

j. rosyjski

j. polski

4

matematyka

j. polski

matematyka

plastyka

historia

5

j. polski

matematyka

j. polski

przyroda

muzyka

6

religia

Zaj. Pol/zaj. ang

j. angielski

Godz. wych.

matematyka

7

Zaj. Pol/zaj. ang

j. angielski

chór

j. kaszubski

WF dz i ch

8

WF dz i ch

WF dz i ch

 

 

 

 Klasa VI b

L

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

matematyka

matematyka

j. rosyjski

religia

matematyka

2

przyroda

j. polski

WF dz i ch

j. polski

muzyka

3

j. polski

j. angielski

matematyka

j. polski

j. angielski

4

j. polski

historia

plastyka

j. angielski

Zaj. komp.

5

religia

technika

przyroda

matematyka

przyroda

6

Godz. wych.

Zaj.pol./zaj. ang

j. polski

WDŻ

historia

7

Zaj.pol/zaj.ang

Język rosyjski

chór

j. kaszubski

WF dz i ch

8

WF dz i ch

WF dz i ch

 

 

 

 PLANY LEKCJI -  KLASY GIMNAZJUM

klasa I a gimnazjum

L

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

j. polski

EDB

matematyka

biologia

j. niem.gr. 1/j. ang. Gr.2

2

fizyka

geografia

muzyka

religia

WF

3

Godz. wych.

j. niem. Gr. 1/j. ang. Gr. 2

WF

matematyka

geografia

4

j. ang. Gr. 1/j. niem. Gr. 2

chemia

j. polski

j. ang. Gr. 1/j. niem. Gr. 2

matematyka

5

WF

religia

WF

historia

j. polski

6

historia

matematyka

j. kaszubski

plastyka

j. polski

7

j. ang. 2 gr.

j. polski

   

j. kaszubski

8

 

Język angielski 1 gr.

     

 

klasa I b gimnazjum

L

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

religia

j. kaszubski

Biogia

j. kaszubski

j. polski

2

j. niem. Gr. 2/j. ang. Gr. 1

j. polski

religia

muzyka

WF

3

chemia

j. polski

WF

fizyka

plastyka

4

matematyka

j. niem. Gr. 1/j. ang. Gr.2

matematyka

historia

geografia

5

WF

matematyka

WF

matematyka

j. ang. Gr. 1/j. niem. Gr 2

6

j. polski

historia

EDB

j. niem. Gr. 1/j. ang. Gr.2

Godz. wych.

7

geografia

Język angielski gr. 1

j. polski

 

chór

8

j. ang. Gr. 2

       

 klasa II a gimnazjum

L

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

j. polski

technika

j. kaszubski

j. polski

biologia

2

j. polski

j. ros. Gr. 1/j. ang. Gr.2

chemia

matematyka

WOS

3

religia

Matematyka

historia

religia

j. ros. Gr. 1/j. ang. Gr. 2

4

WF

geografia

WF

biologia

Zaj. art.

5

matematyka

WF

matematyka

j.ang. gr. 1/inf. gr. 2

WF

6

fizyka

j. ang. Gr. 1/j. ros. Gr. 2

j.ang. gr. 1/j. ros. Gr. 2

fizyka

Historia

7

j. kaszubski

Godz. wych.

Inf. gr. 1/j. ang. Gr.2

j. polski

 

8

 

j. kaszubski

     

 

klasa II b gimnazjum

L

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

matematyka

matematyka

j. kaszubski

historia

geografia

2

religia

technika

fizyka

chemia

j. ros. Gr. 1/j. ang. Gr. 2

3

j. polski

Godz. wych.

matematyka

Inf. gr. 1/j. ang. Gr. 2

matematyka

4

WF

j. polski

WF

j. polski

j. ang. Gr. 1/j. ros.gr. 2

5

historia

WF

j. ros. Gr. 1/j. ang. Gr.2

j. polski

WF

6

j. ang. Gr. 1/j. ros. Gr. 2

fizyka

biologia

biologia

Zaj. art.

7

j. kaszubski

religia

WOS

j. ang. Gr. 1/inf/ gr. 2

chór

8

 

j. kaszubski

     

 

klasa III a gimnazjum

L

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

biologia

biologia

geografia

matematyka

religia

2

informatyka

WF

Matematyka

historia

Język polski

3

matematyka

j. ang gr. 1/j. ros. Gr. 2

j. ang. Gr. 1/j. ros. Gr. 2

j. polski

technika

4

religia

historia

fizyka

WDŻ

WF

5

j. polski

chemia

WOS

j. ros. Gr. 1/j. ang. Gr. 2

matematyka

6

chemia

j. polski

j. ros. 1 gr. /j. ang. 2 gr.

WF

Godz. wych.

7

WF

j. polski

j. kaszubski

Zaj. art.

chór

8

j. kaszubski

j. ang. Gr. 2

 

j.ang. gr. 1

 

 

klasa III b gimnazjum

L

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

matematyka

j.ang. gr. 1

j. ang. Gr. 2

matematyka

Matematyka

2

historia

biologia

Matematyka

j. polski

j. polski

3

technika

WOS

Zaj. art.

j. polski

religia

4

j.ang. gr. 1/j. ros. Gr. 2

j. ros. Gr. 1/j. ang. Gr. 2

geografia

fizyka

WF

5

j. ros. Gr. 1/j. ang. Gr. 2

WF

biologia

chemia

historia

6

informatyka

religia

j. polski

WF

J. ang. Gr. 1/j. ros. Gr. 2

7

chemia

j. polski

j. kaszubski

Godz. wych.

chór

8

j. kaszubski

WF

 

WDŻ

 

 

klasa III c gimnazjum

L

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

historia

Matematyka

Matematyka

WDŻ

WF

2

matematyka

WF

j. polski

matematyka

chemia

3

WOS

Godz. wych.

chemia

biologia

historia

4

biologia

Zaj. art.

informatyka

j. polski

religia

5

j. polski

fizyka

technika

j. polski

j. polski

6

geografia

J. ang 1 gr./j. ros. 2 gr.

WF

j. ang. Gr. 1/j. ros. Gr.2

WF

7

j. ros. Gr. 1/j. ang. Gr. 2

j. ros. Gr. 1/j. ang. Gr. 2

j. kaszubski

j. ang. Gr. 2

j. ang. Gr. 1

8

j. kaszubski

religia

     

 

plan dla klas 0 - III szkoły podstawowej:

klasa 0

Ia

Ib

Ic

IIa

IIb

IIc

IIIa

IIIb

plan dla klas IV - VI  szkoły podstawowej:

IV

Va

Vb

VIa

VIb

plan dla klas I - III gimnazjum:

Ia

Ib

IIa

IIb

IIIa

IIIb

IIIc

 

 

Dodatkowe informacje