REGULAMIN XII WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO

logo matmana

 

 1. ORGANIZATOR:
 • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Potęgowie
 • Patronat honorowy
  • Wójt Gminy Potęgowo
  • Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Potęgowie

2. ADRESAT KONKURSU:

 • Uczniowie klas VII szkoły podstawowej i II-III gimnazjum z województwa pomorskiego.

3. CELE KONKURSU:

 • popularyzowanie matematyki wśród uczniów,
 • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych oraz pobudzanie twórczego myślenia,
 • przygotowanie do wykorzystywania wiedzy matematycznej przy rozwiązywaniu problemów.

4. ZADANIA KONKURSU:

 • stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia i porównania posiadanego poziomu wiadomości

i umiejętności matematycznych,

 • wskazywanie praktycznych zastosowań matematyki w życiu codziennym.

5. ZAKRES MATERIAŁU:

 • tematyka zadań konkursowych obejmuje podstawę programową z matematyki dla klasy 7 szkoły podstawowej i gimnazjum.

6. ORGANIZACJA KONKURSU:

 • Konkurs składa się z dwóch etapów:
  • Etap szkolny – termin eliminacji: do 16 maja 2018 roku w macierzystych szkołach.
  • Etap wojewódzki –19 maja 2018 roku (sobota) godz. 900 w Szkole Podstawowej

     im. Marii Konopnickiej w Potęgowie.

 • Każdy etap konkursu podzielony jest na trzy kategorie wiekowe

     (uczniowie z klas VII szkoły podstawowej, II i III gimnazjum).

 • Wyklucza się korzystanie z kalkulatorów lub innych urządzeń elektronicznych.
 • Przebieg I etapu:
  • Eliminacje konkursu na pierwszym etapie przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły do 16 maja 2018 r. Na tym etapie uczniowie rozwiązują zestaw zadań przesłany przez organizatora. Czas trwania eliminacji 45 minut.
  • Do drugiego etapu należy zakwalifikować 9 uczniów z najlepszymi wynikami

     (3 z klas VII, 3 z klas II i 3 z klas III gimnazjum).

 • Szkolna Komisja Konkursowa sporządza protokół z przeprowadzonych eliminacji (dane wszystkich uczniów biorących udział w konkursie, w tym zakwalifikowanych do etapu II, ilość zdobytych punktów, imię i nazwisko nauczyciela uczącego- wszystkie dane wypełnione komputerowo) i przesyła go w terminie do 16 maja 2018 r. na adres organizatora faxem lub e-mailem.

W protokole prosimy umieścić wszystkich uczniów i zdobyte przez nich punkty (w przypadku gdy uczeń zakwalifikowany, z różnych przyczyn nie będzie mógł uczestniczyć w etapie wojewódzkim – kolejny uczeń, zgodnie z protokołem, będzie mógł go zastąpić).

 • Przebieg II etapu:
  • Drugi etap konkursu przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Potęgowie 19 maja (sobota) 2018 roku o godz. 9.00

w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Potęgowie.

     Na tym etapie uczniowie rozwiązują zadania:

ü  indywidualnie – 90 minut

ü  w grupach – 60 minut

 • Finalistami zostaje 10 uczniów z największą liczbą punktów z każdego poziomu (łącznie 30 uczniów) - w wyjątkowej sytuacji dopuszcza się zakwalifikowanie większej liczby uczniów (w przypadku tej samej liczby punktów).
 • Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród:
  • 29 maja (wtorek) 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Potęgowie o godz. 1300

7 . NAGRODY:

 

29 maja 2018 r. finaliści II etapu konkursu otrzymają dyplomy, a laureaci pierwszych, drugich i trzecich miejsc puchary i nagrody rzeczowe. Dodatkowo szkoła, której uczniowie, łącznie zdobędą największą liczbę punktów – otrzyma puchar.

Dodatkową nagrodą dla laureatów konkursu z klas III gimnazjum, będzie miejsce w wybranej klasie pierwszej, z pominięciem systemu rekrutacyjnego, w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Lęborku.

8. SPOSÓB ZGŁASZANIA UCZNIÓW DO KONKURSU:

 

Chęć wzięcia udziału w konkursie prosimy zgłosić do 14 maja 2018 r. poprzez.:

 • e –mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

w treści wpisując nazwę szkoły, miejscowość oraz imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie konkursu w swojej szkole (dane do kontaktu: e-mail i telefon kontaktowy)

lub

poprzez przesłanie protokołu z etapu szkolnego do 16 maja 2018 roku

9.UWAGI KOŃCOWE:

 • Po uzyskaniu zgłoszenia do konkursu, prześlemy zadania na etap szkolny oraz formularz protokołu.
 • Uczniowie przystępujący do drugiego etapu konkursu zobowiązani są posiadać ważną legitymację szkolną.
 • Uczestnicy konkursu powinni być zaopatrzeni w przyrządy do kreślenia.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, z jednoczesnym powiadomieniem o zmianach wszystkich zainteresowanych konkursem na stronie Internetowej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Potęgowie:

10. KONTAKT Z ORGANIZATOREM:

Szkoła Podstawowa

Im. Marii Konopnickiej w Potęgowie

Ul. Szeroka 16

76-230 Potęgowo

tel./fax. 0-59 8115321

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela Agnieszka Fitowska.

REGULAMIN XI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO                  

logo matmana

z warsztatami informatycznymi

 1. ORGANIZATOR:
 • Zespół Szkół w Potęgowie
 • Patronat honorowy
  • Wójt Gminy Potęgowo
  • Dyrektor Zespołu Szkół w Potęgowie

2. ADRESAT KONKURSU:

 • Uczniowie klas I-III gimnazjum z województwa pomorskiego.

3. CELE KONKURSU:

 • popularyzowanie matematyki wśród uczniów,
 • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych oraz pobudzanie twórczego myślenia,
 • przygotowanie do wykorzystywania wiedzy matematycznej przy rozwiązywaniu problemów.

4. ZADANIA KONKURSU:

 • stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia i porównania posiadanego poziomu wiadomości i umiejętności matematycznych,
 • wskazywanie praktycznych zastosowań matematyki w życiu codziennym.

5. ZAKRES MATERIAŁU:

 • tematyka zadań konkursowych obejmuje podstawę programową z matematyki dla gimnazjum.

6. ORGANIZACJA KONKURSU:

 • Konkurs składa się z trzech etapów:
  • Etap szkolny – termin eliminacji: do 28 lutego 2017 roku w macierzystych szkołach.
  • Etap powiatowy – 1 kwietnia 2017 r.(sobota) o godz. 900 w Zespole Szkół w Potęgowie
  • Etap wojewódzki –24 maja 2017 roku (środa) godz. 1300 w Zespole Szkół w Potęgowie.
  • Każdy etap konkursu podzielony jest na trzy kategorie wiekowe (uczniowie z klas I, II i III).
 • Przebieg I etapu:
  • Eliminacje konkursu na pierwszym etapie przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły do 28 lutego 2017 r. Na tym etapie uczniowie rozwiązują zestaw zadań przesłany przez organizatora. Czas trwania eliminacji 45 minut.
  • Do drugiego etapu należy zakwalifikować 6 uczniów z najlepszymi wynikami

     (2 z klas I, 2 z klas II i 2 z klas III).

 • Szkolna Komisja Konkursowa sporządza protokół z przeprowadzonych eliminacji (dane wszystkich uczniów biorących udział w konkursie, w tym zakwalifikowanych do etapu II, ilość zdobytych punktów, imię i nazwisko nauczyciela uczącego- wszystkie dane wypełnione komputerowo) i przesyła go w terminie do 17 marca 2017 r. na adres organizatora pocztą, faxem lub e-mailem.

Nastąpiła zmiana w stosunku do lat ubiegłych: w protokole prosimy umieścić wszystkich uczniów i zdobyte przez nich punkty (w przypadku gdy uczeń zakwalifikowany, z różnych przyczyn nie będzie mógł uczestniczyć w etapie powiatowym – kolejny uczeń, zgodnie z protokołem, będzie mógł go zastąpić).

 • Przebieg II etapu:
  • Drugi etap konkursu przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół   w Potęgowie 1 kwietnia (sobota) 2017 roku o godz. 9.00 w Zespole Szkół w Potęgowie.

     Na tym etapie uczniowie rozwiązują zadania:

 indywidualnie – 90 minut

 w grupach – 60 minut

 • Do etapu wojewódzkiego zostanie zakwalifikowanych 10 uczniów z największą liczbą punktów z każdego poziomu (łącznie 30 uczniów) - w wyjątkowej sytuacji dopuszcza się zakwalifikowanie większej liczby uczniów (w przypadku tej samej liczby punktów).
 • Wyniki zostaną podane na stronie internetowej www.zspotegowo.pl/ w zakładce Matman
 • Przebieg III etapu:
  • Trzeci etap konkursu przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół w Potęgowie 24 maja (środa) 2017 roku w Zespole Szkół w Potęgowie.

     Na tym etapie uczniowie:

 indywidualnie - rozwiązują test złożony z zadań otwartych - 60 minut.

 w grupach - dokonują analizy i interpretacji otrzymanych danych – 60 minut

 • W sytuacji, gdy kilku uczniów uzyska tę samą ilość punktów, komisja weźmie pod uwagę ilość punktów zdobytych na wcześniejszych etapach. W przypadku braku rozstrzygnięcia, zostanie przeprowadzona dogrywka (dodatkowe zadanie).
 • Wyklucza się korzystanie z kalkulatorów lub innych urządzeń elektronicznych.
 • Wyniki konkursu zostaną podane tego samego dnia.

7 . NAGRODY:

Uczestnicy III etapu konkursu otrzymają dyplomy, a laureaci pierwszych, drugich i trzecich miejsc puchary i nagrody rzeczowe. Dodatkowo szkoła, której uczniowie, łącznie zdobędą największą liczbę punktów – otrzyma puchar.

8. SPOSÓB ZGŁASZANIA UCZNIÓW DO KONKURSU:

Chęć wzięcia udziału w konkursie prosimy zgłosić do 28 lutego 2017 r. poprzez.:

 • e –mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

w treści wpisując nazwę szkoły, miejscowość oraz imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie konkursu w swojej szkole (dane do kontaktu: e-mail i telefon kontaktowy).

9.UWAGI KOŃCOWE:

 • Po uzyskaniu zgłoszenia do konkursu, prześlemy zadania na etap szkolny oraz formularz protokołu.
 • Uczniowie przystępujący do trzeciego etapu konkursu zobowiązani są posiadać ważną legitymację szkolną.
 • Uczestnicy konkursu powinni być zaopatrzeni w przyrządy do kreślenia.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, z jednoczesnym powiadomieniem o zmianach wszystkich zainteresowanych konkursem na stronie Internetowej Zespołu Szkół w Potęgowie:

10. KONTAKT Z ORGANIZATOREM:

Zespół Szkół

Ul. Szeroka 16

76-230 Potęgowo

tel./fax. 0-59 8115321

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela Agnieszka Fitowska.

REGULAMIN X WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO

„MATMAN”

z warsztatami informatycznymi

1. ORGANIZATOR:

  • Zespół Szkół w Potęgowie
  • Patronat honorowy
   • Wójt Gminy Potęgowo
   • Dyrektor Zespołu Szkół w Potęgowie

2. ADRESAT KONKURSU:

 • Uczniowie klas I-III gimnazjum z województwa pomorskiego.

3. CELE KONKURSU:

 • popularyzowanie matematyki wśród uczniów,
 • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych,
 • pobudzanie twórczego myślenia,
 • przygotowanie do wykorzystywania wiedzy matematycznej przy rozwiązywaniu problemów.

4. ZADANIA KONKURSU:

 • stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia i porównania posiadanego poziomu wiadomości i umiejętności matematycznych,
 • wskazywanie praktycznych zastosowań matematyki w życiu codziennym.

5. ZAKRES MATERIAŁU:

 • tematyka zadań konkursowych obejmuje program nauczania matematyki dla poszczególnych klas,
 • tematem przewodnim zadań dla klas I - edukacja (szkoła), dla klas II - ekologia (przyroda) i dla klas III- ekonomia.
 • jeżeli zadanie będzie wykraczało poza program nauczania to szczegółowe informacje i wyjaśnienia będą podane w treści zadania.

6. ORGANIZACJA KONKURSU:

 • Konkurs składa się z trzech etapów:
  • Etap szkolny – termin eliminacji: do  31 stycznia 2016 roku w macierzystych szkołach.
  • Etap powiatowy – 19 marca 2016 r.(sobota) o godz. 1000 w Zespole Szkół w Potęgowie
  • Etap wojewódzki – 20 maja 2016 roku (piątek) godz. 1300 w Zespole Szkół w Potęgowie.
  • Każdy etap konkursu podzielony jest na trzy kategorie wiekowe (uczniowie z klas I, II i III).

    

  • Przebieg I etapu:
 • Eliminacje konkursu na pierwszym etapie przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły do 31 stycznia 2016 r. Na tym etapie uczniowie rozwiązują zestaw zadań przesłany przez organizatora. Czas trwania eliminacji 45 minut.
 • Do drugiego etapu należy zakwalifikować 9 uczniów z najlepszymi wynikami

     (3 z klas I, 3 z klas II i 3 z klas III).

 • Szkolna Komisja Konkursowa sporządza protokół z przeprowadzonych eliminacji ( dane uczniów zakwalifikowanych do etapu II, ilość zdobytych punktów, imię i nazwisko nauczyciela uczącego) i przesyła go w terminie do 15 lutego 2016 r. na adres organizatora pocztą, faxem lub e-mailem.

   

 • Przebieg II etapu:
 • Drugi etap konkursu przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół w Potęgowie 19 marca 2016 roku o godz. 10.00 w Zespole Szkół w Potęgowie. Na tym etapie uczniowie rozwiązują zadania otwarte przygotowane przez Wojewódzką Komisję Konkursową.
 • Czas trwania konkursu- 90 minut.
 • Do etapu wojewódzkiego zostanie zakwalifikowanych 10 uczniów z największą liczbą punktów z każdego poziomu (łącznie 30 uczniów)- w wyjątkowej sytuacji dopuszcza się zakwalifikowanie większej liczby uczniów (w przypadku tej samej liczby punktów).
 • Wyniki zostaną podane na stronie internetowej www.zspotegowo.pl/

w zakładce Matman

 

 • Przebieg III etapu:
  • Trzeci etap konkursu przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół w Potęgowie 20 maja 2016 roku w Zespole Szkół w Potęgowie. Na tym etapie uczniowie rozwiązują test złożony z zadań otwartych przygotowany przez Wojewódzką Komisję Konkursową. Czas trwania konkursu- 60 minut.
  • W sytuacji, gdy kilku uczniów uzyska tę samą ilość punktów, komisja weźmie pod uwagę ilość punktów zdobytych na wcześniejszych etapach. W przypadku braku rozstrzygnięcia, zostanie przeprowadzona dogrywka (dodatkowe zadanie).
  • Uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatorów.
  • Wyniki konkursu zostaną podane tego samego dnia.

 

7. WARSZTATY INFORMATYCZNE:

Dla uczestników III etapu konkursu, oczekujących na wyniki, zostaną zorganizowane warsztaty informatyczne.

8. NAGRODY:

Uczestnicy III etapu konkursu otrzymają dyplomy, a laureaci pierwszych miejsc puchary i nagrody rzeczowe.

9. SPOSÓB ZGŁASZANIA UCZNIÓW DO KONKURSU:

 

Chęć wzięcia udziału w konkursie prosimy zgłosić do 24 stycznia 2016 r. poprzez.:

 • e –mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

w treści wpisując nazwę szkoły, miejscowość oraz imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie konkursu w swojej szkole (dane do kontaktu: e-mail)

10. UWAGI KOŃCOWE:

 

 • Po uzyskaniu zgłoszenia do konkursu, prześlemy zadania na etap szkolny oraz formularz protokołu.
 • Uczniowie przystępujący do trzeciego etapu konkursu zobowiązani są posiadać ważną legitymację szkolną.
 • Uczestnicy konkursu powinni być zaopatrzeni w przyrządy do kreślenia.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, z jednoczesnym powiadomieniem o zmianach wszystkich zainteresowanych konkursem na stronie Internetowej

www.zspotegowo.pl .

 

11. KONTAKT Z ORGANIZATOREM:

Zespół Szkół

Publiczne Gimnazjum

Ul. Szeroka 16

76-230 Potęgowo

tel./fax. 0-59 8115321

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela Agnieszka Fitowska

Dodatkowe informacje