SZKOŁA PODSTAWOWA W POTĘGOWIE

SERDECZNIE ZAPRASZA DO WZIĘCIA UDZIAŁU 

szop

W SZKOLNYM  KONKURSIE  LOGOPEDYCZNYM

”SZUMIĄCE WIERSZE SZOPA”

szop1

Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy logopedycznej,

troska o poprawność językową oraz rozbudzenie kreatywności ucznia

CZAS TRWANIA KONKURSU:

17.01.2018-02.03.2018

TEMATEM PRZEWODNIM WIERSZY JEST SZOP, LAS, PRZYRODA

KONKURS POLEGA NA WYKONANIU WIERSZA OBRAZKOWEGO  (POMOC RODZICÓW JEST MILE WIDZIANA)

(ZAMIAST NIEKTÓRYCH SŁÓW ZAWIERAJĄCYCH GŁOSKI SZUMIĄCE : SZ, CZ, Ż DŻ- NALEŻY WSTAWIĆ OBRAZEK-NARYSOWANY, WYKLEJONY)

TECHNIKA PRAC JEST DOWOLNA

KONKURS ADRESOWANY JEST DO UCZNIÓW KLAS 0-V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRACE NALEŻY DOSTARCZYĆ DO PANI ARLETY BOYKE NAJPÓŹNIEJ DO 2 MARCA 2018 r.

 REGULAMIN KONKURSU

plakat

OGÓLNOPOLSKI KONKURS LOGOPEDYCZNY ORGANIZOWANY

przez Zespół Szkolno - Przedszkolny w Laskowej

Temat konkursu: „Co Pani Jesień dla mnie przyniesie”

Konkurs adresowany jest do dzieci w następujących kategoriach wiekowych:

I – dzieci od 4 do 6 lat,

II – dzieci niepełnosprawne od 4 do 6 lat,

III – dzieci od 7 do 9 lat,

IV – dzieci niepełnosprawne od 7 do 9 lat

Celem konkursu jest rozbudzenie plastycznej i językowej twórczości u dzieci, szczególnie tych z trudnościami w mówieniu, prezentacja swoich umiejętności, zdolności plastycznych oraz wspólna praca logopedy, pedagoga, psychologa, rodzica i dziecka nad rozwojem mowy z wykorzystaniem technik plastycznych.

Praca powinna zawierać ilustracje, w nazwie których znajdują się najtrudniejsze głoski języka polskiego:

głoski szumiące(sz, cz, ż, dż) i głoska /r/

Format pracy: dowolny.

Technika: dowolna

PRACE NALEŻY DOSTARCZYĆ DO WYCHOWAWCY LUB LOGOPEDY SZKOLNEGO DO 30.11.2017 r.

WYNIKI GMINNEGO KONKURSU LOGOPEDYCZNEGO 

                „PUDEŁECZKO SKARBÓW MOWY”

                               w                         

I KATEGORIA  - KL.0-I

I MIEJSCE MILENA MIKULSKA KL. „0” ZS POTĘGOWO

II MIEJSCE AGATA GORZELAK KL. „0” ZS POTĘGOWO

III MIEJSCE ELIZA STEFAŃSKA KL. „0” ZS POTĘGOWO

II KATEGORIA- kl. II - III

   I MIEJSCE STEFAŃSKI KSAWERY KL. II ZS POTĘGOWO

               II MIEJSCE SEWERYN FIR KL.III SP SKÓROWO

II MIEJSCE SZYMON RÓZAŃSKI KL.II ZS POTĘGOWO

III MIEJSCE SYLWIA RYCHERT KL. III SP SKÓROWO

III KATEGORIA- kl. IV

                   I MIEJSCE BARTOSZ MOSTOWY KL.IV ZS ŁUPAWA

II MIEJSCE PAULINA PALICZEK KL.IV ZS ŁUPAWA

III MIEJSCE PAWEŁ STENKA KL. IV ZS ŁUPAWA

LAUREACI OTRZYMAJĄ DYPLOMY I NAGRODY RZECZOWE, NATOMIAST POZOSTALI UCZESTNICY KONKURSU DYPLOMY ZA UDZIAŁ I DROBNY UPOMINEK

usta

ZESPÓŁ SZKÓŁ W POTĘGOWIE

SERDECZNIE ZAPRASZA DO WZIĘCIA UDZIAŁU

W GMINNYM KONKURSIE LOGOPEDYCZNYM

w”PUDEŁECZKO SKARBÓW MOWY” usta

Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy logopedycznej i troska o poprawność językową oraz rozbudzenie kreatywności ucznia   

CZAS TRWANIA KONKURSU: w

02.03.2017-7.04.2017

NA KONKURS NALEŻY NADESŁAĆ PRACE W FORMIE GRY LOGOPEDYCZNEJ

(DOMINO, MEMORY, PUZZLE DWUCZĘSCIOWE itd….) PRZEDSTAWIĄJĄCE RÓŻNE ILUSTRACJE, WYRAZY, ROZWIJAJĄCE MOWĘ, WZBOGACAJĄCE SŁOWNIK LUB STYMULUJĄCE PRAWIDŁOWĄ ARTYKULACJĘ WYBRANYCH GŁOSEK (SZ, CZ, Ż, DŻ, S,C,Z,DZ, Ś, Ć, Ź, DŹ, R P, B, K, G,T,W,F)

KONKURS ADRESOWANY JEST DO UCZNIÓW KLAS 0-IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Logopeda szkolny w Potęgowie.

2. Konkurs adresowany jest do dzieci z klas O-IV.

3. Praca powinna mieć formę gry logopedycznej (np. domino, memory, puzzle itd)

4. Każda praca powinna zawierać metryczkę : imię i nazwisko dziecka oraz klasę, nazwę szkoły

5. Prace należy przekazać lub przesłać na adres Zespół Szkół w Potęgowie ul. Szkolna 16 z DOPISKIEM „ Arleta Boyke – Konkurs logopedyczny” najpóźniej do 7 kwietnia 2017 roku

6. Komisja wybierze najciekawsze prace w trzech kategoriach: klasy 0-I, II-III , IV

7. Wyłonienie zwycięzców nastąpi w dniu 10 kwietnia 2017 roku.

8. Laureaci otrzymają nagrody, a pozostali uczestnicy dyplomy za udział.

Przekazane na konkurs prace przechodzą na własność organizatora i będą wykorzystywane przez logopedę na zajęciach logopedycznych do nauki poprawnej wymowy.

logoprys logopedii 

ZAPRASZAMy NA DZIEŃ

DIAGNOZ LOGOPEDYCZNYCH

w zespole szkół w potęgowie

oczekujemy na państwa

6 marca 2017 r.,  w godz. od 8.30 do 9.30

oraz 9 marca od 12.00 do 15.00

Szanowni Państwo

W związku z obchodami Europejskiego Dnia Logopedy

organizujemy w naszej Szkole

Dzień Diagnoz Logopedycznych

dla wszystkich zainteresowanych osób

Jeśli niepokoi Was mowa Waszego dziecka (obojętnie ile ma lat), jej rozwój przebiega nieprawidłowo,

znacząco się opóźnia lub jej jakość budzi wątpliwości skonsultujcie się z logopedą

Rejestracja osób zainteresowanych badaniem logopedycznym

realizowana jest pod numerem telefonu: 59 8115 321

do 3 marca 2017 roku

PORADY, DIAGNOZOWANIE - UDZIELA I PRZEPROWADZA LOGOPEDA SZKOLNY mgr Arleta Boyke

Dodatkowe informacje