loginsSZKOŁA PODSTAWOWA W POTĘGOWIE SERDECZNIE ZAPRASZA DO WZIĘCIA UDZIAŁU

W GMINNYM KONKURSIE LOGOPEDYCZNYM

”ZABAWKI- INSTRUMENTY –logins1 WYDAJĄCE RÓŻNE DŹWIĘKI”

Celem konkursu jest :rozbudzenie twórczości plastycznej, technicznej oraz kreatywności uczniów.

Prezentacja umiejętności, możliwości i zdolności plastyczno-technicznych

oraz wspólne zaangażowanie nauczycieli i logopedów w pracy nad rozwojem mowy u dzieci.

CZAS TRWANIA KONKURSU:

16.05.2018-15.06.2018

NA KONKURS NALEŻY NADESŁAĆ PRACE W FORMIE ZABAWKI

- INSTRUMENTU WYDAJĄCEGO RÓŻNE DŹWIĘKI (MILE WIDZIANA POMOC RODZICÓW)

KONKURS ADRESOWANY JEST DO UCZNIÓW

GRUP PRZEDSZKOLNYCH (3-6 LATKI)

ORAZ KLAS I-IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Prace należy przekazać lub przesłać na adres Szkoła Podstawowa w Potęgowie ul. Szeroka 16

z DOPISKIEM „ Arleta Boyke – Konkurs logopedyczny” najpóźniej do 16.06.2018

REGULAMIN KONKURSU

Z OKAZJI EUROPEJSKIEGO DNIA LOGOPEDY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W POTĘGOWIE

ODBĘDĄ SIĘ ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNO-LOGOPEDYCZNE W KLASACH 0-IV

WTOREK 6.03.2018r

8.50-9.20 kl.0a

9.20-9.50 kl.0b

9.55-10.25 kl.Ia

10.50-11.20 kl.Ib

ŚRODA 7.03.2018r

8.00-8.30 KL.II a

10.00-10.30 kl.IIIa

10.50-11.20 kl.IIIb

PIĄTEK 9.03.2018r

8.00-8.30 kl.IVa

8.50-9.20 kl.IVb

9.50-10.20 kl.IVc

 

 

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W POTĘGOWIE

SERDECZNIE ZAPRASZA DO WZIĘCIA UDZIAŁU 

szop

W SZKOLNYM  KONKURSIE  LOGOPEDYCZNYM

”SZUMIĄCE WIERSZE SZOPA”

szop1

Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy logopedycznej,

troska o poprawność językową oraz rozbudzenie kreatywności ucznia

CZAS TRWANIA KONKURSU:

17.01.2018-02.03.2018

TEMATEM PRZEWODNIM WIERSZY JEST SZOP, LAS, PRZYRODA

KONKURS POLEGA NA WYKONANIU WIERSZA OBRAZKOWEGO  (POMOC RODZICÓW JEST MILE WIDZIANA)

(ZAMIAST NIEKTÓRYCH SŁÓW ZAWIERAJĄCYCH GŁOSKI SZUMIĄCE : SZ, CZ, Ż DŻ- NALEŻY WSTAWIĆ OBRAZEK-NARYSOWANY, WYKLEJONY)

TECHNIKA PRAC JEST DOWOLNA

KONKURS ADRESOWANY JEST DO UCZNIÓW KLAS 0-V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRACE NALEŻY DOSTARCZYĆ DO PANI ARLETY BOYKE NAJPÓŹNIEJ DO 2 MARCA 2018 r.

 REGULAMIN KONKURSU

Dodatkowe informacje