ORGANIZACJA DOWOŻENIA W DNIU 4 WRZEŚNIA 2017r.

p. Andrzej Mikulski:                     p. Mirosław Ustjanowski:

Grapiczki 7.30                            Głuszyno 7.40               

Grapice 7.35                               Głuszynko 7.45   

Rzechcino 7.45                           Chlewnica  8.05   Bus: Piaseczno   8.30

Radosław 8.20                            Runowo 8.10

Nieckowo 8.25                           Warcimino 8.20

Nowe Skórowo  8.30                  Żychlin 8.25

Węgierskie 8.35                          Darżynko 8.30

Czerwieniec 8.40                        Darżyno 8.35

Skórowo przystanek 8.45            

                                                                                 

Odwozy uczniów odbywać się będą sukcesywnie po zakończeniu uroczystości (około 11.00)

UWAGA! Od dnia 05.09.2017r. nastąpi zmiana organizacji dowożenia uczniów do szkoły.

Dodatkowe informacje