stop

 Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Potęgowo ogłasza   
konkurs profilaktyczny
pn. MOŻNA INACZEJ – „NIE” DLA PRZEMOCY
Uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Potęgowo, 
zapraszamy do udziału w konkursie,
poprzez przygotowanie pracy plastycznej lub napisanie wiersza,
dotyczących tematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Prace należy składać do 31.10.2017r. u pedagogów szkolnych
lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie.
Więcej informacji o konkursie w regulaminie dostępnym w szkołach,
GOPS Potęgowo oraz na stronie internetowej www.gopspotegowo.pl
REGULAMIN KONKURSU

Dodatkowe informacje