Życie i zdrowie ludzkie są bezcenne, dlatego każdy z nas powinien znać zasady udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia. 24 października 2014 r. zorganizowano dla uczniów klasy II gimnazjum warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zajęcia prowadzili ratownicy z Harcerskiego Klubu Ratowniczego w Lęborku. Celem szkolenia było nabycie wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Uczestnicy zajęć mieli szansę poznać zasady postępowania po wypadku (m.in. zabezpieczenie miejsca zdarzenia, ocena stanu zdrowia poszkodowanych, obserwacja czynności życiowych, opanowanie poważnych krwotoków) oraz używania środków służących do udzielania pierwszej pomocy.

Miejmy nadzieję, że zdobyta wiedza i umiejętności nie pójdą na marne.

Dodatkowe informacje