zeszytKONKURS 
,,NAJŁADNIEJSZY ZESZYT ’’

NAJŁADNIEJSZY ZESZYT TO:

- zeszyt prowadzony systematycznie
- zeszyt prowadzony starannie
- pismo czytelne, przejrzyste
- podkreślone tematy
- jak najmniej skreśleń, poprawek
- z minimalną liczbą błędów
- czysty, bez zagięć, oprawiony.

Konkurs skierowany jest do uczniów SP i gimnazjum. Nagrody będą przyznawane w poszczególnych kategoriach ( osobno dla dziewcząt i chłopców):

- klasy I – III

- klasy IV – VI

- klasy VII – VIII SP i III klasa gimnazjum

1. Organizatorem konkursu są nauczyciele poloniści:   p. Anna Mikulska, p. Wioletta Placha, p. Aldona Zganiacz.

2. Konkurs trwa przez cały rok szkolny do 31.05.2019r.

3. Najładniejsze zeszyty prezentowane będą na wystawie, a nazwiska ich właścicieli umieszczone na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej szkoły.

4. Uczniowie wyróżnionych zeszytów otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

                                                    Organizatorzy

Dodatkowe informacje