ORGANIZACJA DOWOŻENIA

W DNIU 01.06.2018 r. (piątek)

p. Andrzej Mikulski:

Grapiczki 7:30

Grapice 7:35

Rzechcino 7:45

Radosław 8:20

Nieckowo 8:25

Nowe Skórowo 8:30

Węgierskie 8:35

Czerwieniec 8:40

Skórowo 8:45

p. Mirosław Ustjanowski:

Głuszyno 7:40

Głuszynko 7:45

Chlewnica 8:05

Runowo 8:10

Warcimino Kolonia 8:20

Warcimino 8:25

Żychlin 8:30

Darżynko 8:35

Darżyno 8:40

W dniu 01.06.2018 r. BUS nie będzie odbywał kursu.

Osoby zamieszkałe w Piasecznie będą odebrane z Głuszyna.

Dodatkowe informacje