niepodlegoci 

Serdecznie zapraszamy na apel z okazji

ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI,

który w naszej szkole odbędzie się dnia 10.10.2017 r., 

dla klas 0-3 na drugiej godzinie lekcyjnej,

dla klas 4-7 i gimnazjum na trzeciej godzinie lekcyjnej

Dodatkowe informacje